PNL-Ilfov va avea de plătit penalități de milioane de lei pentru materiale electorale folosite și neachitate în campania din 2020

Exclusivitate

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, la data de 30.05.2022, reclamanta Amma Print SRL a chemat în judecată pe pârâtul Partidul Naţional Liberal Filiala Ilfov. Reclamanta a solicitat instanței obligarea pârâtului la plata sumei de 750.142,68 lei, reprezentând contravaloarea a 3 facturi fiscale, scadente la data de 15.12.2020, precum şi obligarea pârâtului la plata sumei de 2.140.131,32 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la data de 27.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 3.2 din cele două contracte încheiate, respectiv şi în continuare până la data plăţii efective a debitului restant, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, consemnată de rejust.ro, reclamanta a arătat că a încheiat cu PNL Ilfov, în calitate de client, două Contracte-cadru de producţie materiale de propagandă electorală (pixuri, brichete, șepci, etc), în temeiul cărora filiala liberală a comandat materiale tipărite personalizate necesare în campania electorală din 2020. În înțelegere, părţile au stipulat că, în cazul în care clientul depăşeşte termenul de plată de la art. 3.1, acesta din urmă va plăti penalităţi de 0,5% pe zi întârziere din valoarea totală a contractului până la data plăţii integrale a acestuia și s-a menţionat în mod expres faptul că penalităţile pot depăşi soldul. PNL Ilfov nu și-a îndeplinit însă obligația de a achita facturile emise de către Amma Print SRL, așa că s-a ajuns la proces.

În urmă cu un an, instanța de fond a admis în parte cererea reclamantei, obligând pârâta la plata a două din cele 3 facturi, precum și a penalităților de întârziere:

  • Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 449161,93 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale nr. 20200329/27.08.2020 şi nr. 20200330/27.08.2020, precum şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere începând cu data scadentă a fiecărei facturi în parte şi până la achitarea efectivă a debitului restant. Respinge în rest pretenţiile formulate ca neîntemeiate. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 30521,49 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată astăzi, 22.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Niciuna din cele dăuă părți aflate în litigiu nu a fost mulțumită de soluție, așa că au atacat-o la Curtea de Apel București. Recent, instanța de apel i-a dat dreptate în totalitate reclamantei, dar hotărârea nu este definitivă:

  • Solutia pe scurt: Respinge apelul formulat de pârâtul Partidul National Liberal – Filiala Ilfov, ca nefondat. Admite apelul formulat de reclamanta Amma Print SRL. Schimbă în parte sentinta apelată în sensul că : Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul şi la plata către reclamantă a sumei de 300.980,75 lei, reprezentând contravaloarea facturii seria AMMA nr. 2021052/11.02.2021, la care se adaugă penalitățile de întârziere contractuale de 0,5%/zi de întârziere calculate de la data scadentei până la achitarea integrală. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 5.591,24 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Mentine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate. Obligă intimatul Partidul Național Liberal – Filiala Ilfov la plata către apelant a sumei de 22585 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, constând în onorariu de avocat redus – 11.900 lei ?i taxa de timbru – 10.685 lei. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Sectia a VI-a Civilă. Pronuntată azi, 07.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie