Pentru a evita o rezoluție critică a Consiliului Europei, România trebuie să implementeze un Plan de acțiune pe 5 ani, menit să rezolve problema condițiilor inadecvate de detenție

Exclusivitate

Guvernul condus de Ludovic Orban a aprobat, în ședința din 18 noiembrie, un MEMORANDUM privind Planul de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmives și alții împotriva României, precum și a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României.

România trebuia să pregătească și să prezinte, până în martie 2020, un nou Plan de acțiune, menit să soluționeze problema supra-aglomerării carcerale și a condițiilor inadecvate de detenție, în conformitate cu principiile Convenției, așa cum sunt enunțate în hotărârea pilot Rezmiveș. Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei în format Drepturile Omului (CM-DH) a luat act de situația extraordinară prezentată de ministrul justiției Cătălin Predoiu și a amânat emiterea unei rezoluții critice la adresa României, iar prin decizia de recomandare emisă a salutat reprezentarea României la nivel ministerial și schimbul constructiv de opinii cu acesta. Urmare discuțiilor cu reprezentanţii Serviciului de executare a hotărârilor CEDO (6, 9 decembrie 2019, respectiv 7 februarie 2020), precum și a discuțiilor purtate în cadrul reuniunii grupului interinstituțional de lucru din data de 19 decembrie 2019, a rezultat că noul plan va fi structurat pe următoarele direcții de acțiune:

Penitenciare:

  • Îmbunătățirea condițiilor materiale în penitenciare prin identificarea nevoilor de modernizare și prioritizarea penitenciarelor în care CPT a semnalat deja probleme în ultimul său raport;
  • Implementarea de programe educative și de reintegrare a populației din penitenciare;
  • Îmbunătățirea condițiilor/standardelor de igienă și de hrană din penitenciare;
  • Redistribuirea deținuților în cadrul sistemului penitenciar sau în cadrul aceluiași penitenciar;
  • Măsuri de natură legislativă care să determine îmbunătățirea condițiilor de detenție pentru persoanele private de libertate.

Centrele de reţinere şi arestare preventivă:

  • Modernizarea infrastructurii și reducerea perioadei în care persoanele arestate sunt deținute în Centrele de reținere și arestare preventivă.

Probațiune:

  • Angajarea efectivă a personalului din sistemul de probațiune și crearea de garanții/mecanisme care să asigure sustenabilitatea sistemului pe termen lung (număr suficient de personal, infrastructură adecvată în teritoriu, formare profesională a noilor angajați).

Promovarea și adoptarea noului Plan de acțiune a fost amânată datorită interimatului Guvernului și, ulterior, a situației pandemice. La 3 martie 2020, delegația României, la nivel de secretar de stat, a participat la reuniunea CM-DH dedicată supravegherii executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Obiectul discuțiilor l-a constituit executarea hotărârii-pilot mai sus menționată. Principalul rezultat al reuniunii a constat în faptul că, în urma angajamentului exprimat și a progreselor înregistrate de autoritățile române, emiterea unei rezoluții critice la adresa sistemului penitenciar din România a fost pentru a doua oară amânată, iar prin decizia de recomandare adoptată de CM-DH s-a agreat a se avea în vedere eventuala adoptare a unei rezoluții interimare în cazul în care nu vor fi înregistrate progrese tangibile până cel târziu în decembrie 2020.

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie