Pentru a ajuta completurile specializate în achiziții publice, Guvernul suplimentează posturile de grefier din instanțele bucureștene

Exclusivitate

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției. Hotărârea prevede că unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.797 de posturi.

Posturile suplimentate potrivit hotărârii vor fi alocate exclusiv completurilor specializate în achiziţii publice, care soluţionează cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în special celor care pun în discuţie fonduri europene, şi vor fi repartizate astfel:

  1. a) 15 posturi de grefier pentru Curtea de Apel Bucureşti;
  2. b) 10 posturi de grefier pentru Tribunalul Bucureşti.

În Nota de fundamentare a proiectului se arată că, la data de 13 iulie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. Art. XI din acest act normativ prevede următoarele:

„ (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se suplimentează numărul de posturi pentru instanţele judecătoreşti cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi fiind repartizate Curţii de Apel Bucureşti şi 10 posturi Tribunalului Bucureşti. Aceste posturi vor fi alocate exclusiv completurilor specializate în achiziţii publice care soluţionează cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în special celor care pun în discuţie fonduri europene.

    (2) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt prevăzute fonduri pentru finanţarea posturilor respective, finanţarea acestora se va realiza din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la data primei rectificări bugetare.

    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul de stat modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1)”.   

Ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ menționat, Ministerul Justiției are obligația inițierii modificării Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției care, în Nota cuprinsă în anexa nr. 2, reglementează numărul maxim de posturi pentru instanțele judecătorești. În prezent, numărul maxim de posturi pentru instanțe este de 14.772. Prin prezentul act normativ se propune o suplimentare cu 15 posturi de grefier la Curtea de Apel Bucureşti şi cu 10 posturi de grefier la Tribunalul Bucureşti, urmând ca numărul maxim de posturi prevăzut pentru instanțe să fie de 14.797.

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie