Justnews.ro

Maricel Păcuraru, patronul trustului Realitatea, care include postul de televiziune Realitatea Plus, postul de radio Realitatea FM și site-ul Realitatea.net, în calitate de reclamant, a chemat în judecată pe pârâții S.C. SANADOR S.A., Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București și Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București. Alături de Maricel Păcuraru, parte în proces, ca reclamanți, mai figurează soția acestuia, Daniela Păcuraru, fiul lor, Paul Păcuraru, avocatul Amariței Mirel Mircea și soția Liliana, precum și alte 2 persoane, Antonescu Alina și Mitică Bogdan.

Pretențiile

Reclamanții cer judecătorului de la Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului București să anuleze actul administrativ Hotărârea Consiliului General al Municipiului București cu numărul 254/15.12.2015. Este vorba de actul prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Str. Sevastopol nr. 5, Sector 1. Acest PUZ viza o zonă urbanistică definită de următoarele repere urbane: Strada Sevastopol, Strada Buzești, Intrarea Sergent Dascălu.

Secție spitalicească destinată tratamentului cancerului

Planul prevedea construirea de către SANADOR a unui corp de clădire 2S+P+6E, în care va funcționa o secție spitalicească destinată tratamentului cancerului, Proiectul de urbanism a fost prezentat în ianuarie 2014 la Comisia Tehnică de Urbanism de pe lângă Primăria Capitalei. Terenul pe care urma să fie construit corpul de clădire se afla pe strada Sevestopol nr. 5, în zona Piața Victoriei, si avea o suprafață de circa 900 mp. Pe teren se afla si o casă de patrimoniu, foarte valoroasă, care urma să fie restaurată, iar corpul nou de spital urma să fie unit, cu cel existent deja, printr-o pasarelă.

Casa-monument istoric, păstrată

În 2018, SANADOR  inaugura noua construcție ce adăpostește cel mai mare centru specializat în diagnosticarea și tratarea cancerului din sistemul medical privat românesc, din punct de vedere al complexității serviciilor medicale. O investiție de aproape 20 de milioane de euro, asigurată din fonduri proprii, dar și dintr-un împrumut bancar. Casa de patrimoniu a fost evident păstrată, restaurarea făcându-se fără abateri majore de la forma sa originală, după cum a scris aici site-ul fabrikadecase.com. Fațada, deteriorată vizibil de trecerea timpului, a căpătat un suflu nou după ce a fost zugrăvită într-o nuanță plăcută de alb. Toate ornamentele și detaliile arhitecturale au fost respectate întocmai. La fel de migălos s-a lucrat și la renovarea interiorului. Casa-monument istoric, care datează din anul 1895, avându-l ca arhitect pe Richard Kraft, a fost locuită de inginerul silvic Nicolae R. Danielescu, creatorul primelor perdele de protecție din jurul Capitalei.

Consecințe

În cazul în care instanțele de judecată decid, în cele din urmă, anularea HCGMB 254/15.12.2015 și deci a PUZ -ului pentru Sevastopol nr. 5, așa cum pretind reclamanții, atunci va apărea următoarea situație, conform avocaților de la Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen:  „după ce o hotărâre judecătorească prin care se constată nulitatea unui PUZ este definitivă, o autoritate publică ar trebui să refuze emiterea actelor administrative individuale (de exemplu, a autorizațiilor de construire) în baza actului administrativ normativ anulat; desigur, dacă legea permite (de exemplu, planul urbanistic general – PUG – permite eliberarea unei autorizații de construcție fără PUZ pentru o anumită zonă), autoritatea publică eliberează autorizația de construire numai pe baza PUG-ului (ignorând PUZ-ul anulat)”.

 

 

foto: google.com/maps

Alte articole