Până la pronunțarea CJUE, judecătorii suspendă un proces de 150 milioane de lei, inițiat contra ANAF de cea mai mare companie de foraj offshore din lume

Exclusivitate

Schlumberger Logelco Inc este o companie americană de servicii pentru zăcămintele petroliere, care, din 2022, a devenit cea mai mare companie de foraj offshore din lume, raportând în 2023, venituri de peste 33 miliarde de dolari. Schlumberger are aproximativ 120.000 de angajați, în peste 80 de țări. Compania acoperă două segmente principale de activitate: servicii petroliere și servicii seismice (achiziție și prelucrare a datelor). Acțiunile Schlumberger sunt listate la New York Stock Exchange (SLB), pe Euronext din Paris, Euronext Amsterdam, Londra și bursa de valori SIX din Elveția.

În România, Schlumberger a activat, în intervalul 2009-2020, prin Schlumberger Logelco Inc. Panama Ciudad de Panama – Sucursala Bucureşti, care a fost supusă unui control fiscal al ANAF – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, ce a vizat perioada 2010-2015. În urma controlului a fost emisă decizia de impunere nr.F-MC 1/03.01.2018 și raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC 387/29.12.2017 în ceea ce priveşte obligaţii fiscale suplimentare în cuantum de 149.956.824 lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar, în cuantum de 83.099.423 lei, pentru perioada 01.01.2010-31.12.2015 și TVA suplimentară de plată, în cuantum de 66.857.401 lei, pentru perioada 01.01.2011-31.12.2015.  Compania a contestat actele administrative la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, care a respins inițiativa prin decizia nr.49/09.10.2018. În această situație, reprezentanții Schlumberger s-au adresat, în aprilie 2019, instanței de contencios administrativ al Curţii de Apel Bucureşti, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

  • (1) anularea deciziei de impunere nr.F-MC 1/03.01.2018 și a raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC 387/29.12.2017 emise de ANAF- DGMAC în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale suplimentare în cuantum de 149.956.824 lei stabilite de inspecţia fiscală
  •  (2) anularea deciziei din 09.10.2018 emisă de ANAF-DGSC în soluționarea contestației administrative.
  • (3) în temeiul art.18 alin.2 din Legea nr.554/2004, anularea tuturor actelor şi operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actelor mai sus contestate, precum și actele și operațiunile subsecvente, emise în baza actelor contestate;
  • (4) exonerarea societăţii de la plata sumei de 149.956.824 lei stabilite suplimentar;
  • (5) acordarea cheltuielilor de judecată.

În iulie 2022, instanța de fond a pronunțat sentința în acest dosar:

  • Solutia pe scurt: Sesizează din oficiu Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art.11 alin.2 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia nr.49/09.10.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, în limita suspendării soluţionării contestaţiei formulate de Schlumberger Logelco Inc. Panama Ciudad de Panama – Sucursala Bucureşti în referire la creanţa fiscală de 11.965.592 lei reprezentând impozit pe profit, cu consecinţa obligării pârâtei ca în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a sentinţei de faţă să soluţioneze contestaţia formulată de societatea Schlumberger Logelco Inc. Panama Ciudad de Panama – Sucursala Bucureşti împotriva deciziei de impunere nr.F-MC1/03.01.2018 pentru suma de 11.965.592 lei reprezentând impozit pe profit. Respinge ca inadmisibil capătul de cerere în anularea deciziei de impunere nr.F-MC1/03.01.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili pentru suma de 11.965.592 lei reprezentând impozit pe profit. Anulează în parte decizia nr.49/09.10.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi în parte decizia de impunere nr.F-MC1/03.01.2018 şi raportul de inspecţie fiscală emise de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, în limita: – creanţei fiscale în cuantum de 8.096.150 lei, reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar fiscal perioadei 01.01.2020 – 31.12.2010; – creanţelor fiscale reprezentând impozit pe profit aferent unor cheltuieli de 102.458.232 lei, precum şi 20.296.128 lei TVA, privind operaţiunile desfăşurate cu Sophia BV; – creanţelor fiscale reprezentând impozit pe profit aferent unor cheltuieli de 16.697.782 lei + 2.135.608 lei, precum şi 3.606.853 lei + 466.978 lei TVA, privind operaţiunile desfăşurate cu Schlumberger Tehnology Corporation; – creanţelor fiscale reprezentând impozit pe profit aferent unor cheltuieli de 27.175.621 lei + 2.187.259 lei, precum şi 5.812.399 lei + 366.973 lei TVA, privind operaţiunile desfăşurate cu Services Tehniquies Schlumberger; – creanţelor fiscale reprezentând impozit pe profit aferent unor cheltuieli de 5.133.728 lei, precum şi 1.216.901 lei TVA, privind operaţiunile desfăşurate cu Services Oilfield UK PLC; – creanţelor fiscale reprezentând impozit pe profit aferent unor cheltuieli de 5.227.575 lei, precum şi 1.254.618 lei TVA, privind operaţiunile desfăşurate cu Services Petroliers Schlumberger Austria. Modifică în parte decizia nr.49/09.10.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, în limita soluţiei privind desfiinţarea parţială a deciziei de impunere nr.F-MC1/03.01.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili vizând impozit pe profit în cuantum de 11.805.279 lei în ceea ce priveşte considerentele reţinute în decizia litigioasă nr.49/09.10.2018, ce urmează a fi substituite parţial cu cele aparţinând sentinţei de faţă. Anulează în parte decizia nr.49/09.10.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor cu consecinţa desfiinţării deciziei de impunere nr.F-MC1/03.01.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în limita cheltuielilor de 21.246.669 lei reprezentând servicii facturate de Integrated Paravion Tour SRL şi, în mod corespunzător, a refacerii inspecţiei fiscale cu respectarea perioadei fiscale, precum şi a considerentelor sentinţei de faţă. Menţine în rest actele contestate. Respinge ca inadmisibil capătul de cerere privind anulare acte şi operaţiuni administrative care au stat la baza deciziei de impunere nr.F-MC1/03.01.2018, raportului de inspecţie fiscală nr.F-MC387/29.12.2017 şi deciziei nr.49/09.10.2018, precum şi acte şi operaţiuni subsecvente (capăt de cerere precizat de partea reclamantă ca vizând adresa ANAF – DGAMC nr.73AIF/17.01.2018 şi procesul – verbal ANAF – DGAMC nr.AIF119787/12.12.2017). Obligă pârâtele la plata către partea reclamantă a sumei de 300.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, în cond. Art.451 – art.453 CPC. Respinge în rest cererea de chemare în judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare; recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 04.07.2022, în cond. Art. 402 CPC, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Soluția a fost atacată cu recurs la instanța supremă care, zilele trecute, a decis suspendarea procesului, până la soluționarea de către CJUE a unui litigiu ce vizează contestarea unui act administrativ, emis de ANAF în contul firmei Arcomet Towercranes SRL:

  • Detalii soluţie: Respinge cererea formulată de recurenta – reclamantă Schlumberger Logelco Inc. Panama Ciudad de Panama – Sucursala Bucureşti de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare, ca nefondată. Admite cererea de suspendare formulată de recurenta – reclamantă Schlumberger Logelco Inc. Panama Ciudad de Panama – Sucursala Bucure?ti. În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 indice 1 din Codul de procedură civilă dispune suspendarea judecă?ii până la pronun?area Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene în cauza C-726/2023. Definitivă. Pronunţată astăzi, 5 iunie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie