O firmă clujeană în insolvență obține în instanță 200.000 de lei de la Compania Națională de Investiții S.A. / Grup 4 Instalații SA solicitase 1,8 milioane de lei

Exclusivitate

Firma clujeană Grup 4 Instalații SA, aflată în procedura insolvenței, s-a judecat cu Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. timp de doi ani pentru o sumă de aproximativ 1,8 milioane de lei.

Pretențiile

Firma de construcții din Cluj-Napoca ceruse Tribunalului București obligarea pârâtei Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. la plata următoarelor sume, la care se adaugă cheltuielile de judecată:

  • 307.720,53 lei, reprezentând prejudiciul efectiv suferit (contravaloarea serviciilor de proiectare prestate, cheltuieli cu garanția de bună-execuție);
  • 1.072.800 lei, cu titlu de penalități de întârziere la debitul neachitat reprezentând contravaloarea lucrării de proiectare;
  • 444.229,85 lei, reprezentând beneficiu nerealizat constând în profitul si cheltuielile indirecte ofertate;
Argumentele reclamantei

În motivarea în fapt reclamanta Grup 4 Instalații S.A. a arătat că între părți au fost încheiate în anii 2009-2010 două contracte, având ca obiect proiectarea și execuția unor bazine de înot didactice, contracte care nu au fost puse în executare datorită unei lipse de finanțare a achizitorului C.N.I. S.A., lucrările fiind suspendate până în anul 2015. Cele două obiective de investiții erau Bazin de înot didactic în localitatea Salonta și Bazin de înot didactic în localitatea Marghita, ambele din județul Bihor.

Firma clujeană a  mai  arătat că nu s-au achitat nici serviciile de adaptare proiect pilot (tema inițială a contractului), dar nici serviciile de proiectare prestate, conform legislației si cerințelor beneficiarului și nici nu s-a dat ordinul de începere aferent lucrărilor de execuție a celor 2 bazine de înot. Firmei clujene i i s-a comunicat că nu există fonduri nici pentru plata etapei de proiectare și nici pentru demararea etapei de execuție. Grup 4 Instalații SA susținea că și-a îndeplinit obligația de execuție, în timp ce beneficiarul CNI SA nu și-a îndeplinit obligația corelativă de plată a lucrării efectuate de aceasta. Reclamanta Grup 4 Instalații SA a mai susținut că este îndreptățită si la plata beneficiului nerealizat, constând în profitul și cheltuielile indirecte prevăzute în ofertă și care urmau a fi încasate în măsură în care ar fi realizat lucrarea.

Instanța admite pretențiile legate de proiectare

În ce privește valoarea prejudiciului avansat de reclamantă, tribunalul reține că acesta este egal cu valoarea lucrărilor de proiectare executate în temeiul celor două contracte și neachitate.

Față de cele expuse, reținând și existența legăturii de cauzalitatea între faptele ilicite ale pârâtei constând în emiterea cu întârziere a ordinelor de începere a lucrărilor de proiectare și refuzul de a ajusta prețul acestor lucrări și prejudiciul cauzat reclamantei constând în contravaloarea lucrărilor de proiectarea executate, instanța a decis să oblige pârâta CNI SA să plătească reclamantei suma de 230.275 lei, din care suma de 117.962 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de proiectare prestate de reclamantă în baza contractului de achiziție publică nr. 432/29.10.2009, iar suma de 112.313 lei contravaloarea lucrărilor de proiectare prestate de reclamantă în baza contractului de achiziție publică nr. 56/19.05.2010, astfel cum au fost aceste contracte modificate prin acte adiționale.

Instanța refuză pretențiile legate de execuție

Referitor la celelalte pretenții ale reclamantei, constând în cheltuielile cu garanțiile de bună execuție aferente celor două contracte, cheltuielile indirecte și profitul ce ar fi fost realizate de societate, tribunalul consideră că acestea sunt netemeinice și trebuie respinse.

Instanța a argumentat că profitul și cheltuielile indirecte ofertate de reclamantă potrivit documentației ce au stat la baza întocmirii celor două contracte de achiziție publică sunt într-adevăr în valoare totală de 444.229,85 lei, însă valoarea lor putea fi obținută de reclamantă în integralitate decât în măsura executării tuturor lucrărilor asumate prin contractele de achiziție publică. Reclamanta a executat doar parte din aceste lucrări, respectiv cele de proiectare, iar sumele constând în profitul și cheltuielile indirec te aferente acestor lucrări vor fi obținut de reclamantă ca urmare a perceperii prețului lucrărilor de proiectare, profitul și cheltuielile indirecte corespunzătoare lucrărilor de proiectarea fiind incluse în prețul acestor lucrări , preț la plata căr uia pârâta urmează a fi obligată. Lucrările de execuție asumate prin contractele de achiziție nu au fost deloc executate de reclamantă, context în care nici reclamanta nu poate solicita executarea silită a sumelor de bani reprezentând profit și cheltuieli i ndirecte co respunzătoare lucrărilor de execuție. De asemenea, cât timp soarta acestor lucrări este neclară, întrucât părțile contractante nu au reglementat de vreo manieră fie modalitatea de executare în continuare a contractelor, fie încetarea acestora prin una din modalitățile stabilite de lege, reclamanta nu poate solicita plata profitului și a cheltuielilor indirecte corespunzătoare lucrărilor de execuție nici cu titlu de daune interese, prejudiciul invocat nefiind cert (neîndoielnic) din moment ce există posibilitatea executării contractelor de achiziție publică și, în consecință, obținerii întregului preț al contractelor .

Hotărârea

În 22.11.2019, Tribunalul București a luat următoarea hotârâre: Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 230.275 lei, din care suma de 117.962 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de proiectare prestate de reclamantă în baza contractului de achiziție publică nr. 432/29.10.2009, iar suma de 112.313 lei contravaloarea lucrărilor de proiectare prestate de reclamantă în baza contractului de achiziție publică nr. 56/19.05.2010, astfel cum au fost aceste contracte modificate prin acte adiționale. Respinge în rest ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată în valoare de 6.897,24 lei reprezentând onorariu avocațial în valoare de 5.950 lei și cheltuieli de deplasare în cuantum de 947,24 lei.

Curtea de Apel confirmă decizia Tribunalului

Miercuri, 30 septembrie 2020, Curtea de Apel București a emis următoarea soluție în această speță: Respinge recursurile ca nefondate. Definitivă. Pronunţată astăzi, 30.09.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  1532/2020  30.09.2020

Reclamanta Grup 4 Instalații SA a fost reprezentată în acest proces de casa de avocatură clujeană S.C.A. IRIMIE, BASARAB, RUGE, POP, ANDREI (IBRPA/VERTIS LEGAL)

Grup 4 Instalații SA, în insolvență de 4 ani

Compania Grup 4 Instalații SA se află în insolvență din primăvara anului 2016, când societatea a depus o cerere de deschidere a procedurii, susţinând că, “pe fondul crizei economice, a fost nevoită să își reducă activitatea și că se află în stare de insolvenţă, având datorii mai vechi de 30 de zile, suma totală a acestora fiind de 60.608.795,41 lei“.  În calitate de administrator judiciar provizoriu a fost desemnat atunci (la cererea debitoarei) consorţiul format din SOLVENDI SPRL şi MUŞAT&ASOCIAŢII – RESTRUCTURING/INSOLVENCY SPRL. Raportul privind cauzele care au dus la apariția insolvenței firmei Grup 4 Instalații SA poate fi vizualizat aici. 

 

spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie