Complex turistic bun de plată, fiindcă la televizoarele din camere se difuzează prestații artistice

Exclusivitate

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București Secția a V-a Civilă la data de 17.12.2021, reclamanta Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți – CREDIDAM a chemat în judecată în calitate de pârâtă, societatea Vraja Mării SRL, care administrează complexul Popasul Drumețului de lângă Beclean (județul Bistrița Năsăud), solicitând ca în urma dezbaterilor și a probelor ce vor fi administrate, să fie pronunțată o hotărâre prin care pârâta să fie obligată:

  • la plata sumei de 1.320,90 lei cu TVA reprezentând remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în perioada 01.01.2019 – 31.12.2021;
  • la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 578,81 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente sumei solicitate pe capătul 1 calculate până la data de 25.10.2021 şi în continuare la plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,1% până la data achitării integrale a remuneraţiei de mai sus;
  • la plata sumei de 13.023,36 Lei (10.944 lei cu TVA) reprezentând triplul remuneraţiei datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în perioada 01.01.2019-31.12.2021, pentru spaţiul nedeclarat;
  • să încheie autorizaţii/licenţe neexclusive cu CREDIDAM pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual pentru spaţiile administrate, respectiv cel nedeclarat până în prezent;
  • la plata cheltuielilor de judecată, conform art. 453 Cod Proc. Civ.

În fața judecătorului, pârâta s-a apărat afirmând că pretinsa faptă ilicită, reprezentând comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerii acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în aparţinând artiştilor interpreţi sau executanţi fară a deţine autorizaţii/licenţe neexclusive din partea CREDIDAM, nu ar fi fost dovedită de către reclamantă. În opinia pârâtei, simpla deţinere a unui aparat tv în spaţiul deţinut nu face dovada faptului că a fost folosit pentru a reproduce prestaţii artistice. Instanța de fond nu a luat în considerare aceste argumente, așa că, în mai anul trecut, a pronunțat următoarea soluție:

  • Solutia pe scurt: Admite actiunea în parte. Obligă pe pârâtă la plata sumei de 1320,90 lei (remuneratii aferente perioadei 01.01.2019-31.12.2021+TVA) pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice în restaurant. Obligă la plata sumei de 578,81 lei- penalităti calculate la suma de 1320,90 lei până la data de 25.10.2021 si la plata în continuare a penalitătilor de 0,1% pe zi de întârziere până la plată. Obligă la plata sumei de 10.944,00 lei -despăgubiri pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice din spatiile-camere de închiriat până la data de 31.12.2021. Respinge cererea nr. 4, ca neîntemeiată. Obligă la plata sumei de 1220 lei -cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei, 11 mai 2022.

Pârâta a atacat sentința cu apel, dar zilele trecute, Curtea de Apel București a decis să respingă apelul ca nefondat și să oblige apelanta la 900 lei cheltuieli de judecată către intimat. Nici această soluție nu este însă definitivă și mai poate fi atacată cu recurs.

spot_img

Articole recente

NE REVEDEM MARȚI, 6 IUNIE 2023!

Suntem în mini-vacanță. Ne revedem marți, 6 iunie 2023!

Mai multe articole din aceeași categorie