O clujeancă, care suferă de o boală foarte rară, este obligată de UE să plătească cheltuielile de judecată

Exclusivitate

Clujeanca Simeda Ungureanu suferă de o boală rară și are nevoie de un tratament medicamentos de substituție, care se face săptămânal și al cărui preț este uriaș și anume 3.660 EURO, respectiv 186.660 EURO pe an. Începând cu primăvara anului 2018, ea a făcut demersuri pentru a obține ajutorul autorităților publice române în vederea acoperirii costurilor tratamentului în cauză, eforturi ce nu au condus însă la niciun rezultat pozitiv. Povestea ei extrem de emoționantă o puteți regăsi aici. Reprezentată de avocatul clujean Radu Chiriță, ea a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene ( Tribunalul Uniunii Europene).

Solicitările clujencei erau următoarele:

  •  constatarea încălcării obligației Comisiei de a asigura respectarea de către statele membre a „tratatelor Uniunii Europene și a drepturilor omului”, astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”);
  • obligarea Comisiei la plata sumei de 40 000 de euro, reprezentând prejudiciul moral;
  • obligarea Comisiei de a remedia pe viitor „omisiunile” existente.
Cum a argumentat Tribunalul

Tribunalul a apreciat că o acțiune în despăgubire formulată de un particular în temeiul neinițierii de către aceasta din urmă a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în temeiul articolului 258 TFUE, este vădit inadmisibilă.  Pe de altă parte, în măsura în care decizia Comisiei de a nu iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nu este de natură să angajeze răspunderea extracontractuală a Uniunii, singurul comportament care poate fi eventual invocat ca sursă de prejudiciu este comportamentul statului membru în cauză, și anume, în speță, cel al Statului Român. Judecătorii au conchis că Tribunalul este însă vădit necompetent să se pronunțe asupra răspunderii care decurge din caracterul nelegal al unui comportament al unui stat membru și că o asemenea răspundere intră în competența instanței naționale, eventual după efectuarea unei trimiteri la instanța Uniunii, în temeiul articolului 267 TFUE.

În ceea ce privește cererea reclamantei formulată ca al treilea capăt de cerere și prin care solicită obligarea Comisiei să remedieze pe viitor „omisiunile” existente, instanța a apreciat că o reparație în natură poate fi eventual acordată de instanța Uniunii, în conformitate cu principiile generale comune statelor membre în materie de răspundere extracontractuală, și că această reparație poate lua forma unei somații de a face sau de a nu face, putând determina Comisia să adopte un anumit comportament. Cu toate acestea, o asemenea somație s‑ar putea eventual concretiza numai dacă răspunderea extracontractuală a Uniunii este deja stabilită, situație care nu se regăsește în speță. În consecință, cererea de emitere a unei somații trebuie de asemenea respinsă ca vădit inadmisibilă.

Tribunalul a decis să respingă întreaga acțiune ca vădit inadmisibilă. Mai mult, instanța o obligă pe Simeda Ungureanu la plata cheltuielilor de judecată.

foto: facebook.com

spot_img

Articole recente

Ce fost ministru al Justiției și judecător CCR se bate în instanță cu autoritățile pentru bani reținuți nelegal din pensie cu titlu de CASS

La data de 29.12.2022, Pivniceru Mona Maria, în calitate de reclamantă,  s-a adresat unui complet de la Secţia a...

Mai multe articole din aceeași categorie