MJ organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Urbanism și amenajarea teritoriului”

Exclusivitate

Ministerul Justiției a publicat zilele trecute un anunț privind organizarea interviului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Urbanism și amenajarea teritoriului” de către specialiștii atestați de Registrul Urbaniștilor din România și înscriși în Tabloul național al urbaniștilor, care au drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului (simbolul B) şi/sau al urbanismului (simbolul D).

Perioada de desfășurare a interviului, programat la sediul Ministerului Justiției din municipiul București, strada Apolodor, nr. 17, sectorul 5, este 15 aprilie – 24 mai 2024.

Probă orală care constă în verificarea gradului de însușire a dispozițiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi drepturile şi obligațiile experților.

Perioada de înscriere este 26 februarie – 15 martie 2024 (inclusiv). Dosarele de înscriere se vor depune într-una din următoarele modalități:

  • personal, la sediul Ministerului Justiției, din municipiul București, strada Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
  • personal, la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidatul;
  • prin servicii poștale ori de curierat rapid (fără indicarea unei persoane de contact din cadrul destinatarului).

În ipoteza transmiterii dosarelor de înscriere prin servicii poștale sau de curierat rapid, documentele din dosarele de înscriere se vor depune fie în original, fie în copie legalizată.

Taxa de înscriere este de 350 lei și se poate plăti la casieria Ministerului Justiției din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, sau în contul bancar al Ministerului Justiției:

  • Beneficiar:         Ministerul Justiției
  • Cod fiscal:         4265841
  • Adresă:              str. Apolodor, nr. 17
  • Cod IBAN:           RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX
  • Deschis la:         Trezoreria operativă a Municipiului București
  • Reprezentând:  „Taxă interviu ETJ, nume și prenume candidat” – mențiuni obligatorii.

Afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere la interviu va avea loc la data de 09 aprilie 2024. Mai multe detalii, aici.

 

spot_img

Articole recente

După ce s-a bătut cu punctul în piept invocând practici înșelătoare, ANPC nu s-a mai deranjat să-și motiveze recursul în litigiul cu o bancă

O decizie controversată În  mai 2023, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin vocea fanfaronului său șef Horia Constantinescu, anunța...

Mai multe articole din aceeași categorie