Ministerul Public propune un RIL prin care, în anumite cazuri, la insolvență nu se va opera scutirea de la plata taxei judiciare de timbru

Exclusivitate

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, condus de Alex Florența, a formulat punctul său de vedere în problema de drept ce formează obiectul dosarului nr. 2975/1/2023 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, privind următoarea problemă de drept: „În considerarea prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 32 și 33 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, raportat la prevederile art. 197, art. 470 alin. (2) și (3), respectiv art. 486 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă, există obligaţia timbrării cererilor de chemare în judecată și a căilor de atac introduse sau declarate de către debitor anterior deschiderii procedurii de insolvență și însușite de către practicianul în insolvență desemnat în procedură?”

Recursul în Interesul Legii a fost declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj, fiind stabilit termen pentru depunerea raportului la 2 februarie 2024 şi termen de soluţionare la data de 19 februarie 2023.

În urma verificării jurisprudenţei, în această problemă de drept s-au conturat două opinii:

I. Astfel, într-o primă orientare jurisprudenţială, se consideră că însușirea căii de atac de către administratorul/lichidatorul judiciar atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, deoarece devin incidente prevederile art. 115 din Legea nr. 85/2014, indiferent de data introducerii căii de atac sau a cererii de chemare în judecată.

II. În cea de a doua orientare jurisprudenţială, se consideră că regula generală este în sensul că taxa de timbru trebuie achitată anticipat, iar dovada plății trebuie anexată cererii de chemare în judecată sau căii de atac, apel sau recurs. Beneficiul procedural acordat de către legiuitor, care permite îndeplinirea acestei obligaţii și ulterior, în termen de 10 zile de la primirea comunicării în procedura de regularizare [art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă] sau până la primul termen de judecată [art. 470 alin. (3) teza finală din Codul de procedură civilă], aplicabil și în recurs, potrivit art. 494 din Codul de procedură civilă, fiind vorba despre o normă compatibilă, nu poate afecta obligaţia deja născută, chiar în contextul deschiderii procedurii de insolvență față de reclamant, apelant sau recurent.

În opinia Ministerului Public, împrejurarea că, ulterior formulării cererii de chemare în judecată, în termenul stabilit de judecător pentru achitarea taxei judiciare de timbru, în procedura de regularizare ori, după caz, până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată, în apel sau recurs, practicianul în insolvență își însușește cererea de chemare în judecată sau calea de atac formulată de către debitor nu atrage aplicarea dispozițiilor art. 115 alin. (1) Legea nr. 85/2014. Momentul la care se determină caracterul taxabil al cererii de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac, în cauzele indicate de autorul recursului în interesul legii, este cel al formulării acțiunii ori, după caz, al declarării căii de atac, moment care se determină, fie prin raportare la data înregistrării la instanță, fie la data depunerii la poștă ori a comunicării prin alt mijloc care asigură transmiterea și primirea. În aceste condiții, chiar dacă ulterior introducerii cererii de chemare în judecată ori a declarării căii de atac, față de titularul cererii de chemare în judecată sau al căii de atac se deschide procedura de insolvență, iar practicianul în insolvență își însușește și continuă acțiunea sau calea de atac declarată de către debitor (reclamant, apelant sau recurent), în cauză nu va opera scutirea de la plata taxei judiciare de timbru prevăzută de art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

În concluzie, Ministerul Public apreciază că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 32 și 33 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, raportat la prevederile art. 197, art. 470 alin. (2) și (3), respectiv art. 486 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă, în cazul cererilor de chemare în judecată și a căilor de atac introduse sau declarate de către debitor anterior deschiderii procedurii de insolvență, supuse taxei judiciare de timbru, potrivit legii, însușirea cererii de chemare în judecată sau a căii de atac de către practicianul în insolvență desemnat în procedură nu atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru.

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie