Justnews.ro

Ministerul Justiției a înaintat Executivului un proiect de Hotărâre de Guvern prin care propune schimbarea titularului dreptului de administrare a imobilului situat în municipiul Moinești, str. Atelierelor nr. 5, județul Bacău. În prezent imobilul se află în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, iar prin adresa nr. 2/32199/2022, Ministerul Justiției a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să întreprindă demersurile necesare în vederea trecerii imobilului în discuție în administrarea Tribunalului Bacău. Prin adresa nr. 5272/X/21/2022, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și-a exprimat acordul privind schimbarea titularului dreptului de administrare, apreciind că este oportună trecerea imobilului în administrarea Tribunalului Bacău.

Imobilul în cauză este compus din clădire cu o suprafață construită de 511 mp și un teren în suprafață de 1.295 mp. Până la 23.12.2014, în imobilul menționat a funcționat Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești, însă, din cauza stării avansate de degradare a construcției, această unitate de parchet a fost relocată. Imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul vreunui litigiu.

Potrivit informațiilor oferite de Google Maps, la adresa str. Atelierelor nr. 5, loc. Moinești, jud. Bacău figurează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Moinești, în prezent închisă.

Alte articole