Ministerul Justiţiei va deschide un nou cont, în care să fie colectate tarifele privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

Exclusivitate

Ministerul Justiţiei “gestionează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial şi îndeplineşte atribuţiile privind verificarea disponibilităţii de denumire, în condiţiile legii”. Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial (în continuare, OMJ nr. 1417/C/2006) au fost reglementate, între altele, modalitatea de eliberare şi tarifele privind eliberarea de copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional, de pe înscrisurile doveditoare şi de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum şi eliberarea dovezii privind disponibilitatea denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii. În prezent, eliberarea documentelor mai sus enunţate se face cu plata anticipată a tarifelor <<în numerar sau prin virament bancar în contul bugetului de stat nr. 20360150 “Alte venituri”, astfel:

– de către persoanele fizice, la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliu;

– de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal.>>

Printr-un proiect de Ordin de modificare a Ordinul ministrului justiției nr. 1417/C/2006, pus în dezbatere publică, Ministerul Justiției  va opera următoarea modificare:

”Tarifele se achită în contul de disponibilităţi al Ministerului Justiției nr. RO62TREZ7005032XXX013994, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului București.  Fondurile colectate în contul prevăzut la alin. (1) se virează la bugetul de stat în termen de două zile lucrătoare  de la încasare. Dovada achitării tarifelor se realizează potrivit OMJ nr. 1417/C/2006, care prevede că “odată cu depunerea cererii solicitantul va face dovada că a achitat tariful”.

spot_img

Articole recente

Tribunalul Dolj, așteptat să decidă asupra cererii de liberare condiționată a fiului unei judecătoare de la Gorj, care, băut fiind, a omorât cu mașina...

Tribunalul Dolj este așteptat vineri, 29 septembrie 2023, să decidă asupra cererii de liberare condiționată a fiului judecătoarei Elena...

Mai multe articole din aceeași categorie