Ministerul Justiției caută un candidat pentru Consiliul Director UNIDROIT (Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat)

Exclusivitate

Ministerul Justiției a publicat un anunț privind propunerea de candidatură din partea României pentru calitatea de membru în Consiliul Director UNIDROIT, ce urmează a fi ales cu ocazia celei de-a 82-a Sesiuni a Adunării Generale UNIDROIT.

Propunerea de candidatură pentru calitatea de membru în Consiliul Director UNIDROIT urmează a fi formulată dintre persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • este cetăţean român, cu domiciliul în România;
  • este judecător, practician în domeniul dreptului, cadru universitar sau funcţionar public cu o vastă experienţă în domeniul dreptului internaţional privat;
  • cunoaşte, la nivel avansat, cel puţin una din limbile de lucru UNIDROIT, respectiv engleză sau franceză. Cunoaşterea suplimentară, la nivel avansat, a uneia dintre celelalte limbi oficiale UNIDROIT, respectiv italiană, germană sau spaniolă, constituie un avantaj.

Condiţii de selecţie

Persoanele interesate sunt rugate să depună la sediul Ministerului Justiţiei, Direcţia Resurse Umane, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 (fax 0372041175) sau să transmită, prin poştă electronică, la adresa dru@just.ro, o scrisoare de intenţie şi curriculum vitae european, în limbile română şi, respectiv engleză sau franceză, precum şi copii ale oricăror documente pe care le apreciază relevante pentru a atesta experienţa profesională şi îndeplinirea condiţiilor menţionate. Criteriile de departajare vor fi cele privind experienţa profesională, studiile aprofundate în materie de drept privat, certificările lingvistice, participările la evenimente interne şi internaţionale cu relevanţă pentru domeniile UNIDROIT.

Dosarele pot fi transmise până la data de 31 martie 2023, inclusiv, cu menţiunea că cele înregistrate după această dată nu vor fi luate în considerare. Selectarea dosarului în vederea desemnării propunerii de candidatură din partea României pentru calitatea de membru în Consiliul Director UNIDROIT ce urmează a fi ales cu ocazia celei de-a 82-a Sesiuni a Adunării Generale UNIDROIT se realizează potrivit criteriilor menţionate. Comunicarea rezultatului selecţiei va avea loc în data de 11 aprilie 2023.

Despre UNIDROIT

Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) este o organizaţie interguvernamentală independentă cu sediul la Roma. Scopul acesteia este de a studia cerinţele şi metodele de modernizare, armonizare şi coordonare a dreptului privat şi, în special a dreptului comercial, între state şi grupuri de state şi de a elabora instrumente, principii şi reguli uniforme de drept pentru atingerea acestor obiective. UNIDROIT are 63 de membri, incluzând toate statele membre ale Uniunii Europene. Până în prezent, UNIDROIT a elaborat instrumente internaţionale în materia unificării dreptului internaţional privat, în domeniile vânzării internaţionale de bunuri, contractului internaţional de transport, formei testamentelor, leasingul-ului, factoringul-ului, bunurilor furate sau exportate ilegal, echipamentelor mobile.

România a devenit stat membru la UNIDROIT în anul 1927, prin Procesul-verbal al Comisiei Consiliului Consultativ de pe lângă MAE din 2 decembrie 1927, după ce institutul a fost înfiinţat în anul 1926, ca organ auxiliar al Ligii Naţiunilor. Institutul este finanţat din contribuţiile statelor membre. Contribuţiile sunt fixate de Adunarea Generală iar Ministerul Justiţiei este autoritatea internă în sarcina căreia este prevăzută plata unei contribuţii anuale a României la această organizaţie, în conformitate cu Legea nr. 262/2015.

Consiliul Director este organul UNIDROIT care supervizează toate aspectele strategice privind modul în care sunt realizate obiectivele statutare ale Institutului şi, în special, modul în care Secretariatul implementează programul de activităţi elaborat de Consiliu. Acesta este alcătuit dintr-un membru ex officio, preşedintele Institutului, ales de guvernul italian şi 25 de membri aleşi de Adunarea Generală a UNIDROIT. Odată ales, membrul Consiliului Director urmează să participe, la data convocării, la lucrările acestui for, costurile participării fiind suportate în conformitate Regulamentul UNIDROIT. Totodată, acesta îşi va îndeplini mandatul de membru în Consiliu Director în nume propriu şi nu ca reprezentant al statului care l-a propus.

 

spot_img

Articole recente

Cum a eșuat Asociația Presei Sportive din România în încercarea de a obține “pensii speciale” pentru membrii săi

Contextul În 2016, un proiect de lege, propus de fostul senator UNPR Haralambie Vochițoiu, adoptat de Parlament iar ulterior promulgat...

Mai multe articole din aceeași categorie