Justnews.ro

Ministerul Justiției a anunțat luni, 7 septembrie, finalizarea procesului de reorganizare a instituției. Planul de reorganizare a fost demarat în baza Hotărârii nr. 466/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Procesul, care se regăsește în noua organigramă a instituției, a fost axat pe consolidarea activității Ministerului pe trei planuri: elaborare legislativă, întărirea funcției de control și integritate, precum și o mai bună comunicare.

Principalele reglementări cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției vizează următoarele domenii:

 • Posibilitatea constituirii unor comisii de elaborare a proiectelor de coduri și de alte acte normative ce interesează domeniul justiției, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora şi a strategiilor în domeniul justiţiei. În cadrul acestor comisii, vor putea fi folosiţi, în condițiile legii, şi colaboratori externi – cadre didactice din învăţământul superior juridic, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alţi specialişti.
 • Ministrul poate sesiza Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare de către procurori.
 • Două direcții din cadrul Ministerului Justiției, Direcția Financiar Contabilă și Direcția Investiții, nu vor mai funcționa ca structuri distincte, înființându-se Direcția Economică, prin preluarea atribuţiilor, a activităţii, a posturilor şi a personalului din cadrul celor două direcții mai sus-menționate. Direcţia Economică va conduce la realizarea unei structuri flexibile şi adaptată cerinţelor actuale cu o viziune clară în domeniul economic.
 • Biroul de statistică judiciară va trece ca și compartiment în cadrul Direcției resurse umane, în scopul atingerii, în mod eficient, a obiectivului îndeplinirii atribuţiilor ambelor compartimente în condiţii optime şi într-o unică viziune.
 • A fost înființat Compartimentul pentru Comunicare în cadrul Ministerului Justiției, având ca atribuții principale:
 • crearea şi evaluarea imaginii publice a politicii din domeniul justiţiei şi elaborarea recomandărilor în consecinţă;
 • elaborarea strategiilor de comunicare;
 • organizarea activităţilor publice ale Ministrului Justiţiei şi ale altor reprezentanţi ai ministerului;
 • organizarea conferinţelor de presă ale ministerului.
 • A fost reorganizat Corpul de control al ministrului la nivel de direcție. Subliniem că acest compartiment este o structură de autoritate, care beneficiază de independenţă operaţională, subordonată direct Ministrului Justiţiei.
 • Secretarul general va coordona și Programul național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ și Programul «Cartierul pentru Justiție – complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar».

 

Alte articole