Ministerul Finanțelor va gestiona în viitor reprezentarea României în litigiile judiciare și arbitrale internaţionale

Exclusivitate

Ministerul Finanțelor a lansat, în data de 5 februarie 2024, în dezbatere publică, proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.

În Nota de fundamentare se arată că, prin proiectul de act normativ, se propune ca reprezentarea României sau a instituțiilor publice membre ale Guvernului în litigiile viitoare, judiciare și arbitrale, internaţionale, altele decât cele de la Curtea de Arbitraj Internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii sau de la un alt tribunal arbitral internaţional, atunci când prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se referă la protecţia reciprocă a investiţiilor din tratatele internaţionale la care România este parte, să se poată realiza de Ministerul Finanțelor, pe baza mandatului acordat de Guvern prin memorandum. De asemenea, pentru rațiunile descrise anterior, se propune instituirea obligației persoanelor care au îndeplinit sau îndeplinesc anumite atribuții în cadrul instituţiilor și autorităţilor publice care au gestionat problematica ce face obiectul litigiilor internaționale vizate de actul normativ, inclusiv demnitarii, să participe la întâlnirile solicitate de avocații care asigură reprezentarea juridică în respectivele litigii.

Totodată, se reglementează că persoanele respective nu pot refuza să semneze declarațiile de martori, să participe la audierile orale programate și să semneze orice alte documente procedurale specifice fiecărui litigiu internațional, dacă se apreciază de către avocații care asigură reprezentarea juridică că informațiile sau documentele deținute de acestea sunt utile pentru sprijinirea apărărilor României sau a ministerelor. Din perspectiva asigurării efective a asistenței și reprezentării juridice în litigiile internaționale vizate de actul normativ, pentru claritate și evitarea unor interpretări divergente, se propune ca selecția avocaților specializați să se realizeze în baza unei proceduri proprii de selecție aprobată de conducătorul Ministerului Finanțelor având în vedere art.29 alin.(1) lit.d) și alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. În strânsă legătură cu activitatea prestată de avocații specializați, prin raportare și la specificul fiecărei hotărâri internaționale, se propune ca termenii și condițiile de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti sau arbitrale pronunţate în legătură cu litigiile internaționale prevăzute la art.1 să se aprobe de Guvern prin memorandum.

Prin prisma noilor competențe ce pot fi atribuite Ministerului Finanțelor, pe baza mandatului acordat de Guvern prin memorandum, proiectul de act normativ mai conține și o completare a situațiilor în care hotărârile internaționale dispun orice alte obligații decât acordarea unor sume de bani. Astfel, pentru ducerea de la îndeplinire a acestor obligații care nu presupun plata unor sume de bani, se reglementează obligația instituțiilor publice care au atribuții naționale într-un anumit domeniu să ducă la îndeplinire respectivele hotărâri. În contextul situației actuale la nivelul Direcției generale juridice din Ministerul Finanțelor și a reglementării posibilității preluării unor noi sarcini de reprezentare juridică în diferite litigii judiciare și arbitrale internaționale de complexitate ridicată, se apreciază că aprobarea unei majorări salariale este menită să motiveze personalul structurii, să stopeze migrația către alte instituții publice și să permită atragerea de personal calificat. Pe de altă parte, în condițiile în care alte structuri juridice din ministere apreciază că nu pot realiza atribuțiile specifice care decurg din asigurarea asistenţei şi reprezentării juridice în litigiile internaționale cu personalul propriu având aceeași calificare ca și cei din cadrul Direcției generale juridice a Ministerului Finanțelor, acordarea unei majorări salariale de 50% aplicată la salariul de bază brut de care beneficiază personalul de specialitate juridică din cadrul Direcției generale juridice a Ministerului Finanțelor este de natură să asigure recunoașterea importanței activității unice realizate pentru reprezentarea statului în litigiile internaționale și naționale care derivă din acestea. Tocmai din acest motiv, întrucât practica a demonstrat că nu există timpul necesar pentru o specializare la locul de muncă, intenția conducerii Direcției generale juridice este ca personalul specializat desemnat să aibă cel puțin o minimă experiență în drept internațional. Majorarea salarială se va acorda pentru un număr maxim de 10 persoane de specialitate juridică. Nu în ultimul rând, se propune instituirea unui termen tranzitoriu de maxim 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru ca Ministerul Sănătății să transmită Ministerului Finanțelor toate documentele pe care le deține în legătură cu problematica ce face obiectul dosarului nr.F5331-23 aflat pe rolul Tribunalului de Primă Instanță francofon din Bruxelles. De notat că, în data de 08 ianuarie 2024, a fost transmisă și înregistrată în evidențele Ministerului Sănătății citația emisă de Tribunalul de Primă Instanță francofon din Bruxelles la data de 22 decembrie 2023, în cauza înregistrată cu nr.F5331-23, promovată de către reclamanții PFIZER Inc., BIONTECH Manufacturing GmbH, Pfizer România SRL, împotriva României, având ca obiect acțiunea în pretenții generate din (ne)executarea Contractului de achiziție vaccinuri COVID-19, încheiat între contractant și Comisia Europeană. Astfel, prin citația mai sus-menționată, România, reprezentată de Ministerul Sănătății, a fost notificată să se prezinte în data de 20 februarie 2024, la ora 09.00, în fața primei camere a Tribunalului de Primă Instanță francofon din Bruxelles, solicitându-se:

– obligarea României la executarea contractului de achiziție prin plata prețului pentru cele 28.940.613 doze rămase pe care le-a achiziționat în valoare de 564.341.953,5 euro, respectiv plata către Pfizer România a sumei de 2.780.851.410,07 lei, sub rezerva majorării pe parcursul procedurii, plus dobânda la rata de refinanțare a BCE plus 5 puncte;

– obligarea României la plata tuturor costurilor și cheltuielilor de judecată aferente procedurii, inclusiv a costurilor aferente procedurii de citare și a daunelor procedurale stabilite la 22.500 EURO (sumă de bază pentru creanțele evaluabile în bani).

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie