Justnews.ro

Consiliul Baroului București a luat o serie de măsuri menite să împiedice răspândirea infectării cu virusul SARS-CoV-2. În acest sens, au fost efectuate săptămânal operațiuni de dezinfectare și igienizare a tuturor spațiilor din sediul baroului și din spațiile avocațior aflate în incintele instanțelor de judecată. Baroul a pus la dispoziția avocaților măști de protecție, prin Serviciul de Asistență Judiciara. De asemenea, toate spațiile baroului au fost dotate cu materiale dezinfectante pentru uzul angajaților și avocaților. S-au achiziționat lămpi ultraviolete bactericide pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor din încăperi.

Programul de lucru al angajaților a fost adaptat, prin decalarea acestuia sau efectuarea activității de la domiciliu, acolo unde acest lucru este posibil, fără a afecta activitatea baroului, prin compartimentele sale. Activitățile de pregătire profesională, precum și alte întruniri profesionale, inclusiv sedințele săptămânale de Consiliu au fost realizate prin participare exclusiv online. Au fost încurajați avocații să realizeze toate comunicările prin intermediul poștei electronice, fiind soluționate toate cererile comunicate prin email. S-a recomandat avocaților să folosească plățile online pentru achitarea taxelor și contribuțiilor profesionale.

Până în prezent a fost depistat un singur caz de contaminare cu virsusul SARS-CoV-2 a unui angajat, care a contactat virusul din mediul familial. Evoluția angajatului este în prezent favorabilă, urmând să își reia activitatea în scurt timp. Consiliul Baroului București solicită tuturor avocaților și angajaților să respecte cu strictețe regulile de precauție stabilite de către autoritățile publice și conducerile instanțelor de judecată, în scopul menținerii sănătății tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea în spațiile baroului sau ale instanțelor de judecată.

Alte articole