Magistrați defazați / Mai mulți judecători au ratat un concurs de promovare fiindcă au depus cererea de înscriere după expirarea termenului-limită

Exclusivitate

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii(CSM) a hotărât, în ședința din 29 octombrie, respingerea plângerii prealabile formulate de judecătorul Zglimbea Liana Ramona împotriva Hotărârii nr.1161/24.09.2020 a Secţiei pentru judecători a CSM. Hotărârea a fost luată în unanimitate.

A depus cererea după împlinirea termenului de înscriere

Judecător la Tribunalul Dolj,  Zglimbea Liana Ramona a depus o contestație împotriva Hotărârii nr. 12 din 15.09.2020 a Comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie pe loc a judecătorilor din data de 25 octombrie 2020, prin care a fost respinsă cererea de înscriere la concursul de promovare pc loc pentru obţinerea gradului profesional de curte de apel, specializarea dreptul civil. În motivarea contestaţiei, judecătoarea Zglimbea Liana Ramona a precizat că este real că a depus cererea de înscriere în data de 31.08.2020, după împlinirea termenului de înscriere, dar a formulat cerere de repunere în termen la aceeaşi dată, odată cu cererea de înscriere. Ea a spus că, în ultima zi a termenului, 28.08.2020, în calitate de preşedinte al Biroului Electoral de Circumscripţie Brădesti nr. 10, a trebuit să se deplaseze în respectiva localitate pentru îndeplinirea obligaţiilor de organizare a alegerilor locale. Ea a argumentat că deplasarea sa în dimineaţa acelei zile, precum şi prezenţa sa şi a colegilor săi din Biroul Electoral, aproape pe tot parcursul zilei, a avut caracter urgent şi imprevizibil.

La CSM documentele de concurs se transmit încă prin fax

Judecătoarea a susținut că a revenit în municipiul Craiova spre seară, moment în care nu a mai avut acces la unicul mijloc de comunicare permis de organizarea concursului, faxul. La Biroul Electoral Brădeşti nu a avut la dispoziţie un fax, împrejurare învederată în completarea cererii de repunere în termen şi în a cărei dovedire a depus adresa nr. 4705/01.09.2020 a Primăriei comunei Brădeşti. Magistratul a ținut să amintească Secției pentru judecători a CSM că unica modalitate reală de comunicare a cererii de înscriere la care a avut acces era faxul. Prin Hotărârea nr. 12/15.09.2020, Comisia de organizare a concursului de promovare pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie din data de 25 octombrie 2020 a dispus respingerea cererii judecătorului Zglimbea Liana Ramona de repunere în termenul de depunere a cererii de înscriere la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor, precum şi respingerea cererii de înscriere la concursul de promovare pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie, din data de 25 octombrie 2020, ca fiind tardiv formulată.

Argumentele CSM

Dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Regulament menţionează că aducerea la cunoştinţă a datei, locului de organizare a concursului etc. se realizează atât prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi institutului Naţional al Magistraturii, cât şi prin comunicarea lor, alături de cererea de înscriere, de către curţile de apel care le vor transmite de îndată instanţelor din cirscumscripţia lor, în scopul de a fi afişate pe pagina de internet şi aduse la cunoştinţa tuturor judecătorilor.

Calendarul de desfăşurare a concursului a fost publicat la data de 21.08.2020 pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, iar cererile de înscriere s-au depus în perioada 21-28 august 2020. Judecătorul Zglimbea Liana Ramona a transmis pe fax abia la data de 31.08.2020 la Consiliul Superior al Magistraturii cererea de înscriere la concurs. Zglimbea Liana Ramona a susținut că a fost în imposibilitate de comunicare a cererii numai în privinţa ultimei zile a termenului, respectiv în data de 28.08.2020, nefăcând însă nicio referire la imposibilitatea transmiterii cererii în perioada 21-27 august 2020. De asemenea, s-a apreciat că, în raport de volumul de muncă depus şi timpul alocat acestei activităţi în ziua de 28.08.2020 la Biroul Electoral de Circumscripţie Brădeşti,  judecătorul Zglimbea Liana Ramona ar fi avut posibilitatea, în restul timpului zilei, să comunice cererea de înscriere la concurs.

Astfel, Secţia pentru judecători a constatat că judecătorul Zglimbea Liana Ramona nu a făcut dovada existenţei unor împrejurări care să o fi împiedicat să depună cererea de înscriere la concursul de promovare în termenul prevăzut in calendar, considerente pentru care Secţia pentru judecători va respinge cererea de repunere în termen ca fiind nefondată.

Alți judecători defazați

Într-o situație asemănătoare, respectiv li s-a respins contestația legată de cererea de înscriere la concursul de promovare pe loc,  s-au mai aflat și alți judecători de la diferite instanțe din țară. Justnews a identificat câțiva dintre aceștia:

Zah  Ramona-Ioana, judecător la Tribunalul Covasna, care a argumentat că nu a reușit să transmit cererea de concurs fiindcă, în perioada de referință, se afla într-o zonă  fără access la internet și semnal de telefon, astfel că nu a putut fi contactată.

Stoica Ovidiu Marian, judecător la Judecătoria Curtea de Argeș, care a susținut că ar fi transmis   cererea de înscriere  în termen,  dar  că aceasta nu ar fi ajuns la CSM din cauza  unei erori tehnice a faxului  sau inactivității celui al CSM.

Stoica Daniela Marilena, judecător la Judecătoria Galați, care a afirmat că a fost plecată din țară și că astfel nu ar fi avut cum să acceseze site-urile CSM și INM.

Filip Ana-Maria, judecător la Tribunalul Neamț, care a declarat că nu li s-ar fi transmis judecătorilor anunțul legat de organizarea concursului de promovare pe loc, ci doar pe cel inițial, legat de concursul de promovare.

 

spot_img

Articole recente

Cum a eșuat Asociația Presei Sportive din România în încercarea de a obține “pensii speciale” pentru membrii săi

Contextul În 2016, un proiect de lege, propus de fostul senator UNPR Haralambie Vochițoiu, adoptat de Parlament iar ulterior promulgat...

Mai multe articole din aceeași categorie