Justnews.ro

Sesiunea de audiere/interviul pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală Internațională va avea loc luni, 30 ianuarie 2023, începând cu ora 12.00, în sistem de videoconferință. Potrivit unui anunț al Comisiei de evaluare, programarea candidaților la interviu a fost realizată utilizându-se drept criteriu ordinea alfabetică:

  1. CIUCĂ Aurora (ora 12.00)
  2. CRĂCIUNEAN-TATU Laura-Maria (ora 12.30)
  3. MOTOC Iulia Antoanella (ora 13.00)
  4. PLOEȘTEANU Nicolae (ora 13.30)

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Candidații vor răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză. Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 6 alin. (3) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii:

  • calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale si a jurisprudenței CPI;
  • experienţa profesională;
  • capacitatea de a exercita funcţii judiciare;
  • competenţele lingvistice;
  • capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;
  • lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

La finalizarea audierilor, conform art. 7 din Procedură, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcţiei de judecător al CPI, precum şi două propuneri de rezervă, cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei.

România poate nominaliza o candidatură pentru unul din posturile vacante de judecător până la 26 martie 2023.  Apoi, cu ocazia celei de a 22-a Adunări a Statelor Părți la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, care va avea loc în decembrie 2023, se vor desfășura alegerile pentru posturile vacante de judecător la Curtea Penală Internațională, dintre care două sunt alocate Grupului Est European, din care face parte și România. Potrivit unui comunicat al MJ, judecătorii Curții Penale Internaționale (CPI) sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 9 ani, fiind selectați cei care au obținut cele mai multe voturi şi majoritatea de două treimi din numărul statelor părți prezente și care au votat.

 

Alte articole