Lipsă de transparență / UDMR ar putea fi obligată să spună pe ce cheltuie banii primiți de la Guvernul României

Exclusivitate

Asociația Atlatszo Erdely Egyesulet (“Transilvania transparentă”) a dat în judecată UDMR pentru că organizația condusă de Kelemen Hunor a refuzat să comunice informații detaliate legate de modul în care este gestionat sprijinul financiar al Guvernului României destinat comunității maghiare. Potrivit publicației Gazetadecluj.ro, citată de Flux24.ro, în decembrie 2019, asociația Atlatszo Erdely Egyesulet a cerut Tribunalului Cluj să oblige UDMR să comunice mai multe informații de interes public, referitoare la imobilele deținute și înstrăinate de UDMR, opere de artă cumpărate în ultimii zece ani, bani cheltuiți pentru persoanele cu funcții din UDMR,  contractele încheiate UDMR cu diverse firme conduse de apropiați ai politicienilor din UDMR. Tribunalul Cluj a dat dreptate asociației Atlatszo Erdely Egyesulet, dar UDMR a atacat sentința cu recurs la Curtea de Apel Cluj.  Procesul a început pe 24 septembrie, iar următorul termen a fost fixat pe 12 noiembrie 2020.

Iată informațiile pe care UDMR va trebui să le furnizeze în cazul în care judecătorii Curții de Apel Cluj vor da dreptate asociației Atlatszo Erdely Egyesulet:

– lista imobilelor aflate în prezent în proprietatea Uniunii Democrate Maghiare din România, cu precizarea adresei şi numărului cadastral/topografic, anului de achiziţionare, modului de dobândire, numelui vânzătorului/vânzătorilor, precum şi a preţului de cumpărare;

– lista imobilelor închinate în prezent de către Uniunea Democrată Maghiară din România, precizând adresa, numele proprietarului/proprietarilor, şi chiria anuală plătită pentru acestea,

– lista cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii a imobilelor aflate în proprietatea/în chiria UDMR în perioada 2009-prezent (n.r. 2019), specificând pe scurt lucrările efectuate, precum şi denumirea societăţilor care au efectuat lucrările,

– lista diurnelor primite de către angajaţii UDMR (respectiv persoane care reprezintă UDMR) pentru deplasări în afara graniţelor ţării din anul 2009 până în prezent, lista solicitată urmând să conţină data de început şi de sfârşit a deplasării, destinaţia, şi suma de bani plătită ca diurnă,

– lista operelor de artă cumpărate începând cu anul 2009 de către UDMR, cu numele autorilor acestora, precum și o prezentare succintă a operei, şi preţul plătit pentru acestea,

– informații în legătură cheltuielile de transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate în perioada 2009-01.10.2019 pentru următoarele persoane cu funcţie în cadrul UDMR: Kelemen Hunor, Markó Béla, Kovács Péter, Porcsalmi Bálint, Nagy Zoltán, Hegedüs Csilla, Horváth Anna, Magyari Tivadar, Székely István, Novák Levente, Bodor László, Oltean Csongor, Balázs Attila, Biró Rozália, Borboly Csaba, Korodi Attila, Seres Dénes, Cseke Attila – cu precizarea datei călătoriei, numelui persoanei care a efectuat călătoria, numărului însoţitorilor (dacă este cazul), destinaţiei (ţara şi localitatea), duratei şi o descriere succintă a scopului deplasării;

– informații în legătură contractele încheiate cu o valoare de peste 5.000 Euro (1 EUR= 4.7563 RON) de către UDMR cu persoane fizice și/sau juridice în perioada 2009-01.10.2019, contracte în care UDMR a fost parte contractantă ca plătitor al serviciilor/produselor, respectiv data încheierii contractelor; durata și obiectul acestora; părțile contractante; valoarea contractelor.

– rezumatul și concluziile sondajelor de opinie în perioada 2009-01.10.2019 – procese-verbale ale ședințelor organelor de conducere ale UDMR în perioada 2009-01.10.2019, respectiv ale Prezidiului Uniunii – http://r.udmr.ro/organizatie/prezidiul-uniunii o Consiliului Permanent al Uniunii – http://r.udmr.ro/organizatie/consiliul-permanent-al-uniunii

– comunicarea bugetului şi a execuţiei bugetare pe anii 2017 şi 2018, precum şi bugetul pe anul 2019.

– declarațiilor de avere și de interese pentru acele categorii de persoane din cadrul UDMR, care au această obligaţie potrivit art. 1 alin. (1) pct. 1-39 din Legea nr. 176/2010

– lista imobilelor aflate în proprietatea UDMR în data de 01.10.2019, cu adresa şi numărul cadastral/topografic al acestora, data dobândirii, preţul de cumpărare, respectiv copii de pe actele de dobândire a acestor imobile.

– lista imobilelor înstrăinate (dacă este cazul) de către UDMR în perioada 06.10.2017-01.10.2019, cu adresa şi numărul cadastral/topografic al acestora, data înstrăinării, preţul de vânzare respectiv copii de pe contractele de vânzare-cumpărare ale acestora.

– lista actuală a spaţiilor închiriate de către UDMR, cu adresa acestora, numele proprietarilor, cuantumul chiriei anuale, precum şi copii de pe contractele de închiriere/comodat.

– lista cu cheltuielile de întreţinere (reparaţii şi investiţii) pentru perioada 06.10.2017- 01.10.2019, specificând succint lucrările efectuate, costul lucrărilor respectiv denumirea firmelor care au efectuat lucrările.

– lista cu cheltuielile de funcţionare anuale ale acestor imobile/spaţii (aflate în proprietate sau închiriate), pe perioada 2009-2018 defalcate pe următoarele categorii: apă, electricitate, gaz, salubritate, ș.a.

– lista cu bunurile mobile (echipamente IT şi birotică, obiecte de inventar, furnituri de birou) cumpărate în perioada 2009-01.10.2019, cu o scurtă descriere a bunului cumpărat şi a preţului de cumpărare.

– lista parcului auto din data de 01.10.2019, din care să reiasă numărul de mijloace auto aflate în proprietatea sau folosinţa UDMR, vânzătorul, marca şi modelul acestora, precum data şi preţul cumpărării (în cazul contractelor de leasing sau închiriere locatorul, data încheierii, durata contractului şi valoarea de intrare a automobilului/valoarea contractului).

– lista cu întrunirile membrilor şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi străinătate în perioada 2009-01.10.2019 specificând data şi locul desfăşurării, numărul participanţilor, costul total al întrunirii, precum şi alte detalii privind cheltuielile.

– date privind cheltuielile salariale brute în perioada 2009-01.10.2019 defalcate pe an, specificând numărul de angajaţi şi numărul de colaboratori sezonieri sau pe bază de proiect.

– state de funcţii pentru perioada 2016-2019, specificând funcţia, numărul de persoane care ocupă funcţia respectivă, precum şi salarizarea brută minimă şi maximă.

– lista cu cheltuielile pe drepturi de autor/dreptul de proprietate intelectuală pentru perioada 2016-2019 specificând obiectul şi beneficiarul acestora.

– lista cu cheltuielile pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi promovare, materiale multimedia şi emisiuni radio-tv, în perioada 2009- 01.10.2019 defalcate în următoarele categorii: data semnării contractului, titlul publicaţiei, proiectului sau al emisiunii, data sau perioada publicării/difuzării, beneficiarul finanţării, o scurtă descriere a proiectului, suma plătită.

– copii de pe contractele încheiate cu următoarele firme: OCTOPUS COMMUNICATIONS SRL, VIRAL COMMUNICATIONS SRL, RUBIK COMMUNICATIONS SRL (n.r. firme conduse de apropiați ai politicienilor UDMR), și o listă cu plăţile efectuate către aceste firme pe baza contractelor, cu data facturii, numele firmei, suma facturată respectiv o descriere succintă a serviciului prestat/produsului achiziționat în perioada 2009-01.10.2019;

– lista cu beneficiarii cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de publicitate electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă in campania de alegeri europarlamentare 2019 (174.463 RON) şi cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de publicitate electorală online (104.752 RON) cu o descriere succintă a materialului sau a serviciului (cu link în cazul publicităţii online, radio sau televiziune).

– lista cu sumele plătite pentru servicii de audit, asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză judiciară şi extrajudiciară, servicii specializate de contabilitate, respectiv protecţiei datelor cu caracter personal în perioada 2009-01.10.2019 defalcate pe categorii de cheltuieli/an, specificând numele firmei contractate, valoarea si perioada de valabilitate a contractului încheiat;

– lista cu operele de artă cumpărate de către UDMR în perioada 06.10.2017-01.10.2019 cu o descriere succintă a operei, numele creatorului şi preţul de achiziţie.

– lista cu cotizații/contribuții ale organizației în calitatea sa de membru în organizații neguvernamentale, internaționale, nepolitice și politice, în domeniul drepturilor omului și al minorităților naționale în perioada 2009-01.10.2019.

foto: udmr.ro

spot_img

Articole recente

Cum a eșuat Asociația Presei Sportive din România în încercarea de a obține “pensii speciale” pentru membrii săi

Contextul În 2016, un proiect de lege, propus de fostul senator UNPR Haralambie Vochițoiu, adoptat de Parlament iar ulterior promulgat...

Mai multe articole din aceeași categorie