La rejudecare, Mercedes obține câștig de cauză într-un litigiu cu un comerciant de ulei de motor, pentru drepturile sale de proprietate intelectuală

Exclusivitate

În decembrie 2017, prin cererea depusă pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă, reclamanta Daimler AG, producătorul autovehiculelor Mercedes, a solicitat instanței în contradictoriu cu pârâta Pao Consulting Co SRL:

  • să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale, purtând semne identice sau similare mărcilor aparţinând reclamantei;
  • să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor aparţinând reclamantei;
  • să se dispună distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale, pe cheltuiala pârâtei, precum şi să dispuneţi suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor de către pârâtă;
  • obligarea pârâtei să furnizeze informaţii complete privind provenienţa şi circuitele de distribuire a bunurilor ce formează obiectul prezentului dosar, în special: numele/adresele furnizorilor şi ale deţinătorilor anteriori ai bunurilor, – numele/adresele cumpărătorilor/clienţilor, cu excepţia consumatorilor finali, – informaţii cu privire la cantitatea de produse achiziţionată şi livrată, precum şi facturile sau alte documente de achiziţie relevante;
  • să se dispună obligarea pârâtei la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă, în perioada 28.11.2014-până la data introducerii cererii de chemare în judecată, estimate provizoriu la valoarea de 1.500 euro (6964, 65 lei) pentru prejudiciul material şi 3.000 euro (13.929,30 lei) pentru prejudiciul moral.

Doi ani mai târziu, în decembrie 2019, Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta Daimler AG  şi a obligat-o la plata a 6.500 lei cheltuieli de judecată către pârâtă. Judecătorul a apreciat că amplasarea semnului corespunzător mărcilor figurative ale reclamantei – o stea cu 3 colțuri amplasată într-un cerc – într-un tabel alături de semnele care corespund altor producători de autoturisme (de pildă Volvo), la indicații tehnice vizând compatibilitățile fiecărui tip de ulei, exclude orice posibilitate ca publicul să creadă că producătorul respectivului ulei de motor este reclamanta Daimler sau că există vreo relație comercială între reclamantă și producătorul uleiului de motor. Un argument suplimentar este şi faptul că deasupra etichetelor, pe bidoanele de ulei, era menţionat producătorul GEMAOIL.

Soluția a fost atacată cu apel, iar după alți doi ani, în decembrie 2021, Curtea de Apel București a decis, la rândul ei, să-i dea dreptate pârâtului, obligând apelanta Daimler AG la plata a 2500 lei către intimată, reprezentând cheltuieli de judecată în apel. Avocații companiei Daimler AG au atacat soluția cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța supremă hotărând, în aprilie anul trecut, să caseze ultima hotărâre a judecătorilor şi să trimită cauza, spre rejudecare, la aceeași curte de apel. Zilele trecute, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție în această dispută:

  • Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa civilă apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Interzice pârâtei importul şi comercializarea neautorizate a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 15937/D148-2017/09.11.2017, purtând semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.207 şi nr. 006368153/16.10.2007 aparţinând reclamantei. Interzice pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. 000140335/01.04.1996, 006452254/19.11.207 şi nr. 006368153/16.10.2007 aparţinând reclamantei. Dispune distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 15937/D148-2017/09.11.2017, pe cheltuiala pârâtei, precum şi dispune obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de depozitare a acestor produse. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Admite în parte cererea apelantei-reclamante cu privire la cheltuielile de judecată. Obligă intimata-pârâtă la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 33.421,67 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă, apel şi recurs (taxe de timbru şi onorarii avocat) cu aplicarea prevederilor art. 453 alin. 2 Cod procedură civilă. Obligă apelanta-reclamantă la plata către intimata-pârâtă a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în prima instanţă şi apel (onorarii avocat), cu aplicarea prevederilor art. 453 alin. 2 Cod procedură civilă. Compensează cheltuielile de judecată şi, în final, obligă intimata-pârâtă la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 28.421,67 lei cu acest titlu. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de apel Bucureşti. Pronunţată azi, 13.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

După ce s-a bătut cu punctul în piept invocând practici înșelătoare, ANPC nu s-a mai deranjat să-și motiveze recursul în litigiul cu o bancă

O decizie controversată În  mai 2023, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin vocea fanfaronului său șef Horia Constantinescu, anunța...

Mai multe articole din aceeași categorie