La Curtea de Apel București devine operațional, de marți, serviciul de comunicare electronică a actelor de procedură

Exclusivitate

Curtea de Apel Bucureşti a anunțat operaţionalizarea serviciului de comunicare electronică a actelor de procedură, prin e-mail, începând cu data de 3 noiembrie 2020. În acest moment, Curtea dispune de mijloacele tehnice necesare pentru comunicarea prin e-mail a citaţiilor, hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte de procedură, ca modalitate alternativă de comunicare la comunicarea clasică, pe suport de hârtie.

Serviciul vine în întâmpinarea neajunsurilor generate de modalitatea clasică de comunicare, prin utilizarea serviciilor poştale, a firmelor de curierat, a agenţilor procedurali, având drept avantaje:

  • rapiditatea, actul de procedură fiind transmis persoanei în cauză instantaneu, imediat după întocmire, părţile şi ceilalţi participanţi la proces având la dispoziţie mai mult timp pentru pregătirea apărării şi exercitarea drepturilor procesuale;
  • siguranţă, actul fiind transmis la adresa de email indicată de persoana în cauză, care îl va putea accesa din orice locaţie şi de pe orice tip de dispozitiv, fiind eliminate situaţiile în care actul nu poate fi comunicat din cauza lipsei persoanei de la domiciliu, a lipsei cutiei poştale, a erorilor agentului procedural, etc.;
  • gratuitatea, actul fiind transmis fără să implice costuri pentru părţi sau instanţă, în acest fel fiind realizate economii vizând procedurile judiciare;
  • protejarea datelor cu caracter personal, sistemul asigură transmiterea actelor de procedură într-o manieră discretă, destinatarul fiind singura persoană care poate accesa conţinutul comunicărilor, fiind eliminate situaţiile în care este necesară lăsarea actelor de procedură la cutia poştală sau afişarea înştiinţării.

Serviciul de comunicare a actelor de procedură în format electronic are caracter opţional, prin urmare persoanele care nu deţin echipamentele tehnice necesare sau care doresc continuarea efectuării comunicărilor prin modalităţi clasice nu trebuie să acţioneze în nici un fel, urmând ca în ceea ce le priveşte, procedurile să fíe realizate ca şi până acum.

Această modalitate de comunicare este prevăzută în dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Codului de procedură penală, după cum urmează:

  • Conform dispoziţiilor art. 154 alin. (6) Cod procedură civilă, „Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedura se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoţită de semnătura electronică extinsă a instanţei care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului de şedinţă din menţiunile obligatorii ale citaţiei. Fiecare instanţă va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru citaţii şi acte de procedură.”
  • Potrivit art. 154 alin. 6 ind. 1 Cod procedură civilă, „Citaţiile şi celelalte acte de procedură menţionate la alin. (6) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.”
  • În materie penală, potrivit art. 257 alin. (5) Cod procedură penală „ (5) Citarea se poate realiza şi prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, cu acordul persoanei citate.”
  • Potrivit art. 259 alin. (13) Cod procedură penală, „Citarea prin intermediul poştei electronice sau al unui sistem de mesagerie electronică se face la adresa electronică ori la coordonatele care au fost indicate în acest scop organului judiciar de către persoana citată sau de către reprezentantul ei.”
  • Potrivit art. 262 alin. (2) Cod procedură penală, „ori de câte ori, cu prilejul predării, afişării sau transmiterii electronice a unei citaţii se încheie un proces-verbal, acesta va cuprinde în mod corespunzător şi menţiunile prevăzute la alin. (1). In situaţia în care citarea se realizează prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, Ia procesul-verbal se ataşează, dacă este posibil, dovada transmiterii acesteia”.
  • în fine, potrivit dispoziţiilor art. 264 Cod procedură penală, „Comunicarea celorlalte acte de procedură se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol (referitoare la comunicarea citaţiilor). în cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de procedură se face prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare electronică disponibil la locul de detenţie.”

Aplicaţia permite vizualizarea faptului că mesajul electronic a fost deschis şi citit de destinatar, astfel încât, este posibilă ataşarea la dosar a dovezii de comunicare transmisă automat din sistem.

În cazurile în care, deşi părţile/avocaţii/reprezentanţii lor au formulat solicitări de comunicare a actelor de procedură în format electronic, cu toate acestea, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare, nu s-a primit mesaj din partea sistemului folosit că actul de procedură a ajuns la destinatar, potrivit datelor furnizate de acesta, actele de procedură se vor transmite în formă clasică, prin poştă, cu agent procedural, etc.

În vederea comunicării citaţiilor şi actelor de procedură în format electronic, în registraturile secţiilor Curţii dar şi pe site-ul instanţei vor fi disponibile formulare de cereri pe care părţile/avocaţii/reprezentanţii care solicită comunicarea în format electronic le vor completa, fie la momentul depunerii cererilor/căilor de atac/motivelor de apel/recurs/altor acte la instanţă, fie la un moment ulterior pe parcursul soluţionării cauzei.

În cauzele civile, citarea părţilor şi comunicarea prin poştă electronică în materie civilă va fi posibilă numai pentru cauzele înregistrate la instanţă după 21.12.2018.

foto: agerpres.ro

spot_img

Articole recente

Cum a eșuat Asociația Presei Sportive din România în încercarea de a obține “pensii speciale” pentru membrii săi

Contextul În 2016, un proiect de lege, propus de fostul senator UNPR Haralambie Vochițoiu, adoptat de Parlament iar ulterior promulgat...

Mai multe articole din aceeași categorie