La cererea UNNPR, Ministerul Justiției simplifică procedurile de comunicare a certificatelor notariale de divorț

Exclusivitate

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România a transmis, prin adresa nr. 8150/17.09.2020, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 79288/18.09.2020, propuneri de modificare și completare a  Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013. Soluțiile legislative preconizate prin proiectul de ordin al ministrului justiției vizează:

  • completarea Regulamentului cu un nou articol, art. 150, având următorul cuprins:

Art. 150– Pentru situații extraordinare, Adunarea generală a Camerei poate adopta hotărâri fără a fi întrunită în ședință, prin vot exprimat prin corespondență. În acest caz, fiecare membru îşi va exprima votul în scris pe baza materialelor şi proiectelor de hotărâri transmise de către preşedintele Colegiului director al Camerei. Transmiterea materialelor şi, ulterior, a votului exprimat se face prin unul dintre mijloacele convenţionale de comunicare, care face dovada transmiterii şi, respectiv, a primirii acestora.”;

Măsura propusă are ca scop „adaptarea corespunzătoare a normelor juridice, astfel încât să se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii prin mijloace electronice, în condiții de siguranță, a anumitor proceduri, care nu presupun în mod absolut necesar prezența fizică a persoanelor”.

  • modificarea alin. (2) al art. 276 din Regulament, în noua redactare textul urmând a avea următorul cuprins: „(2) După eliberarea certificatului de divorţ, notarul public comunică, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului în care s-a încheiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie eliberat într-un alt stat, spre a se face menţiune despre divorţ în actul de căsătorie.”

Acest demers are ca scop simplificarea procedurilor de comunicare a certificatelor notariale de divorț, prin eliminarea obligației comunicării unui exemplar la registrul stării civile ţinut de direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor, fiind în conformitate cu prevederile art. 377   alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora: „(3) În cazul constatării divorţului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorţ şi înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face menţiune în actul de căsătorie.”

spot_img

Articole recente

Procesul de 140 milioane de dolari pentru recuperarea „creanței Libia” de la moștenitorii lui Dinu Patriciu, amânat din cauza protestului avocaților

Magistrații Curții de Apel București au amânat, la termenul din 22 februarie 2024, judecarea dosarului în care Statul Român încearcă...

Mai multe articole din aceeași categorie