Justnews.ro

Faptele

Autoritățile au interzis intrarea în țară a unui student suedez, originar din Siria, suspectat că a săvârşit fapte ce constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României. Informația apare în motivarea sentinței prin care Curtea de Apel București a respins, la sfârșitul anului trecut, contestația formulată de Alhaw Muhammad Basem privind Dispoziția de interzicere nr. 461432/09.08.2022.

În data de 17 august anul trecut, Alhaw Muhammad Basem, cetăţean suedez de origine siriană, născut la Damasc, s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei Aeroport „Henri Coandă” Otopeni pentru a intra în România. Cu ocazia efectuării controlului documentelor, s-a constatat că acesta figurează în bazele de date cu alertă S.I.S. (persoane cărora urmează să le fie refuzată intrarea sau şederea pe teritoriul statelor membre emisă de România, precum şi consemnul restrictiv al poliţiei de frontieră). Drept urmare, măsura de nepermitere a intrării în ţară i-a fost comunicată cetățeanului suedez, prin intermediul formularului de Refuz al intrării, după care acesta a fost returnat cu avionul companiei WIZZ AIR în direcţia Malmo. Măsura de nepermitere a intrării pe teritoriul României în cazul lui Alhaw Muhammad Basem este valabilă în perioada 09.08.2022-08.08.2025.

Plângerea suedezului originar din Siria

Nemulțumit de situație, Alhaw Muhammad Basem s-a adresat instanței de judecată competentă, Curtea de Apel București. În motivare, el a arătat că este cetăţean suedez originar din Siria, student la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, specializarea Medicină-Engleză, în anul III. El a spus că este unul dintre cei mai buni studenţi (dacă nu chiar cel mai bun) din anul său în specializarea pe care o urma, având doar note mari şi foarte mari. În opinia lui, măsura dispusă era de natură a-i cauza prejudicii materiale substanţiale, constând în primul rând în taxa de şcolarizare anuală plătită deja (6.000 euro/an) și cheltuielile deja efectuate. El a explicat că este un cetăţean suedez din 2019, onest şi serios, cu un puternic sentiment al familiei, dornic de a-şi construi o carieră în domeniu, după ce a lucrat ca asistent medical în Siria.

În cererea de chemare în judecată, Alhaw Muhammad Basem a pretins că nu desfășoară activităţi religioase sau fundamentaliste. Însă, așa cum se poate constata consultând pagina sa Facebook, suedezul cu origini siriene, care precizează că mai folosește numele „Abu Naser”, a postat, printre altele, o fotografie de la un miting anti-Assad, desfășurat în 2019 la Goteborg, în favoarea uneia din numeroasele grupări de opoziție din Siria, Armata Siriană Liberă (ASL), care operează în nordul Siriei și este sprijinită din 2016 de Turcia, potrivit Wikipedia. 

La începerea cursurilor Facultăţii de Medicină din Târgu Mureș, Alhaw Muhammad Basem a menționat că a efectuat toate demersurile necesare şederii legale în România pentru perioada studiilor, sens în care i s-a eliberat un certificat emis de Inspectoratul General pentru Imigrări la data de 12.02.2021, valabil până la data de 11.02.2026. După finalizarea examenelor semestrului II al anului II, acesta s-a deplasat la domiciliul său din străinătate. La reîntoarcerea în România pentru continuarea studiilor, la punctul de trecere a frontierei Aeroport „Henri Coandă” Otopeni, i s-a întocmit de către lucrătorii Poliţiei de frontieră un Refuz al intrării la frontieră, în baza Dispoziţiei de interzicere a intrării pe teritoriul României nr. 461432/09.08.2022.

Constatările instanței

Din lecturarea actelor contestate, în principal a dispoziţiei de interzicere a intrării pe teritoriul României, completul de judecată de la Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal a concluzionat că aceasta a fost suficient motivată în fapt şi în drept. În conţinutul acestei dispoziţii, s-a reţinut că măsura a fost instituită ca urmare a săvârşirii de reclamant a unor acte care se constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale, în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 51/1991. Curtea a precizat că informaţiile concrete privind actele reţinute în sarcina lui  Alhaw Muhammad Basem au caracterul de „secret de stat” şi intră sub incidenţa Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

Judecătorii au menționat însă că, în raport cu jurisprudenţa în materia drepturilor fundamentale ale omului, Alhaw Muhammad Basem nu a fost lipsit de garanţii împotriva arbitrariului, informaţiile concrete, având caracterul de informaţii clasificate „strict secret”, fiind supuse analizei unui organ imparţial şi independent, respectiv instanţei de judecată învestite cu soluţionarea contestaţiei. Mai mult, prin încheierea din data de 18.11.2022, reclamantului i-a fost încuviinţată consultarea documentelor clasificate, prin intermediul unui avocat care deţine certificatul ORNISS.

În consecinţă, după cum a consemnat rejust.ro, instanța a constatat că reclamantul a avut posibilitatea de a studia elementele faptice care au stat la baza emiterii dispoziţiei de interzicere a intrării pe teritoriul României, in pofida existenţei unei limitări procedurale reprezentate de caracterul clasificat al informaţiilor, justificate de motive bine întemeiate și anume necesitatea de a proteja securitatea naţională. În plus, în dispoziţia de interzicere s-a făcut referire și la temeiul de drept care a stat la baza emiterii ei, respectiv art. 3 din Legea nr. 51/1991, reclamantul fiind informat despre faptul că s-a constatat că a săvârşit fapte ce constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României.

 

foto: facebook.com

Alte articole