La cererea Raiffeisen Bank, judecătorii trimit în insolvență o firmă organizatoare de spectacole

Exclusivitate

În august anul trecut, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, creditorul Raiffeisen Bank SA a solicitat, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC SENIOR MEDIA PRODUCTION SMM&M S.R.L., care s-ar afla în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de XXX lei. În motivarea cererii, s-a arătat că între cele două părți au fost încheiate mai multe contracte de credit, debitoarea având de restituit Raiffeisen Bank, ca urmare a facilitaţilor de credit acordate, suma de XXX lei, suma cu care s-a solicitat înscrierea in tabelul de creanţe. Banca a solicitat instanței să se constate că debitoarea se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile sale băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile. În cauză ar fi astfel aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitoarea nu a plătit datoriile faţă de creditoare.

În noiembrie anul trecut, Tribunalul București a respins pretențiile băncii și i-a dat dreptate debitoarei:

  • Solutia pe scurt: Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei ca neîntemeiată. Obligă creditoarea la plata către debitoare a sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 17.11.2022.

În motivarea soluției, consemnată de rejust.ro, judecătorul a explicat că petenta creditoare nu ar fi făcut dovada intervenirii scadenţei anticipate a finanţărilor acordate debitoarei şi implicit a faptului că sumele solicitate sunt scadente de mai mult de 60 de zile. Mai mult, instanța a constatat că debitoarea deţine fonduri băneşti disponibile suficiente pentru acoperirea datoriilor scadente, fapt confirmat prin extrasele de cont depuse la dosar.

Sentința Tribunalului București a fost atacată cu apel de către creditorul Raiffeisen Bank SA. Zilele trecute, Curtea de Apel București a admis apelul și a deschis procedura insolvenței în cazul debitoarei Senior Media Production:

  • Solutia pe scurt: Admite apelul. Anulează sentinţa atacată şi trimite cauza judecătorului-sindic, pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.11.2023.
spot_img

Articole recente

Fostul baron de Bistriţa, Ioan Oltean, mai primește o șansă de a recupera onorarii avocaţiale de circa 45.000 de euro, plătite în războiul său...

Ioan Oltean a fost parlamentar de Bistrița-Năsăud din 1990 până în 2016, iar din 1992 a condus filiala Bistrița-Năsăud...

Mai multe articole din aceeași categorie