La apel, judecătorii au redus drastic daunele morale acordate unui instructor MISA, în urma unui proces penal ce a durat 17 ani

Exclusivitate

În vara anului trecut, Petru Roșu, instructor de yoga în cadrul Mișcării de Integrare Spirituală în Absolut (MISA), ce-l are ca mentor pe Gregorian Bivolaru, a chemat în judecată Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, într-un litigiu având ca obiect – reparare prejudicii erori judiciare. Reclamantul a solicitat instanței să constate nerespectarea termenului rezonabil de soluţionare a unui dosar penal în care a avut calitatea de inculpat, avându-se în vedere că, în cauză, durata procedurilor s-a întins pe o perioadă foarte mare de timp, respectiv pe 17 ani. În consecință, reclamantul a cerut repararea prejudiciului cauzat de soluţionarea într-un termen nerezonabil a dosarului respectiv imputabilă autorităţilor judiciare, prejudiciu pe care reclamantul l-a apreciat la suma de 40.500 de euro, cu titlu de daune morale.

În cererea consemnată de rejust.ro, Petru Roșu a menționat că, de la 18.04.2004, data realizării primelor percheziții în cadrul dosarului penal, numit de presă „Dosarul MISA”, și până la 16.02.2021, data soluționării definitive a cauzei penale, a trecut un interval de aproape 17 ani, cumulând faza de urmărire penală și faza de judecată (inclusiv în al doilea ciclu procesual, urmare a trimiterii spre rejudecare). Pe toată durata menționată nu a existat nicio soluție de condamnare a reclamantului, acțiunea penală cu privire la infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată fiind soluționată prin achitare sau încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției speciale a răspunderii penale. Infracțiunile pretins a fi fost săvârșite de reclamant au fost cele de constituire a unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, trafic de persoane, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, instigare la discriminare, promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe prin propaganda, răspândirea, vânzarea sau confecționarea de simboluri fasciste, rasiste sau xenophobe.

În martie anul acesta, instanța de fond – Tribunalul București – i-a dat dreptate reclamantului:

  • Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 40.500 euro (echivalent în lei la data plăţii), reprezentând despăgubiri pentru durata procesului penal. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, azi, 15.03.2023.

În motiivare, judecătorul a explicat că desfăşurarea unei proceduri judiciare pe o perioadă de 17 ani a antrenat numeroase efecte negative asupra vieţii reclamantului, prejudiciul psihic adus acestuia prin nesoluţionarea cauzei penale, în cadrul căreia reclamantul a deţinut calitatea de inculpat, fiind de netăgăduit, astfel cum rezultă şi din coroborarea declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză. În opinia judecătorului, a fi parte într-o procedură penală pe o durată de 17 ani constituie o afectare gravă a modului de viață, a stării psihice şi emoționale a unei persoane. Sub acest aspect nu poate fi neglijat nici tipicul infracțiunilor pentru care reclamantul a fost inculpat și nici înregistrarea sa în cazierul judiciar ca fiind persoană care a comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Soluția instanței de fond a fost atacată cu apel, care a fost soluționat la începutul acestei luni de către Curtea de Apel București, tot în favoarea reclamantului, dar cu o reducere semnificativă a cuantumului sumei alocate ca daune morale:

  • Solutia pe scurt: Admite apelurile declarate de apelantul pârât Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, şi de apelantul Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că: Obligă pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, la plata către reclamant a sumei de 15.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri, daune morale, pentru durata procesului penal. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi 06.11.2023.
spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie