Judecătorii i-au pus gând rău PSD-ului, obligându-l din nou la onorarea prevederilor contractuale

Exclusivitate

După ce zilele trecute Partidul Social-Democrat, principala formațiune de guvernământ,  a pierdut un litigiu de milioane de lei, generat de neplata unor materiale electorale (veste, şepci, geci, tipărituri), folosite în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2020, justiția românească a mai dat o lovitură în conturile social-democrate. Astfel, în 14 decembrie 2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție defavorabilă formațiunii conduse de Marcel Ciolacu, care se judecă de 2 ani cu o firmă pentru două facturi, a câte 20.000 euro, pentru serviciile prestate la sfârșitul lui 2019, când PSD se debarasa de Viorica Dăncilă:

  • Solutia pe scurt: Respinge apelul formulat de pârâtul Partidul Social Democrat, ca nefondat. Admite apelul formulat de reclamanta Stone Alliance Media SRL. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că : Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul şi la plata către reclamantă a sumei de 104.720 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor aferente facturii nr. 1/16.01.2020, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare aferentă debitului principal calculate de la data de 09.04.2020 până la achitarea integrală. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3270,33 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimatul Partidul Social Democrat la plata către apelantă a sumei de 2446,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată azi, 14.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Instanța de fond – Tribunalul București – a admis în martie 2022 în parte acțiunea, obligând PSD să plătească reclamantei Stone Alliance Media SRL doar suma de 104.720 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor aferente facturii nr. 24/03.12.2019, dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 104.720 lei, calculată de la data de 01.01.2020 şi până la plata efectivă a debitului, precum și cheltuieli de judecată în sumă de 3379,42 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.

Pârâtul PSD fusese chemat în judecată, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, la data de 15.04.2021, de către reclamanta Stone Alliance Media SRL, care solicita instanței obligarea pârâtului la plata sumei de 209.440 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de reclamantă, în baza contractului de prestări servicii nr. 1/15.12.2018, obligarea pârâtului la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei de 104.720 lei, de la data scadenţei din 31.12.2019, şi până la plata efectivă, respectiv la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei de 104.720 lei, de la data scadenţei din 04.02.2020 şi până la plata efectivă.

Contractul

În data de 15.12.2018, între Stone Alliance Media SRL, în calitate de Prestator, şi Partidul Social Democrat, în calitate de Beneficiar, fusese încheiat Contractul de prestări servicii nr. 1/15.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de propagandă politică, producţie spoturi publicitare şi consultanţă politică pentru Beneficiar. În baza acestui contract, Stone Alliance Media SRL  s-a obligat să presteze activitatea prevăzută în obiectul contractului în termenul stabilit, iar ca obligaţii corelative PSD şi-a asumat obligaţia să efectueze plata în termen de 28 zile de la prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, respectiv să pună la dispoziţia Prestatorului, în timp util, informaţiile necesare eliberării serviciilor relevante. Preţul convenit de părţi este de 73.000 lei/lună. Mai târziu, ca urmare a acordului părţilor şi în conformitate cu dispoziţiile cap. VII: „Modificarea Contractului”, a fost încheiat, în scris, Actul Adiţional nr. 2/11.06.2019, prin care părţile au stabilit ca valoarea stabilită să fie în cuantum de 88.000 RON/lună, în loc de 73.000 RON/lună, cum fusese stipulat iniţial, la momentul încheierii contractului. Practic, valoarea totală de facturat, inclusiv TVA, conform acestui act adiţional era de 104.720 lei. Acesta a fost contextul în care, în urma prestării serviciilor solicitate, Stone Alliance Media SRL a emis:

  • Factura fiscala nr. 24/03.12.2019, in valoare de 88.000 RON fără TVA, respectiv 104.720 RON cu TVA, cu data scadenta pe 31.12.2019, aferentă perioadei 01 noiembrie – 30 noiembrie 2019;
  • Factura fiscala nr. 1/16.01.2020, în valoare de 88.000 RON fără TVA, respectiv 104.720 RON cu TVA, cu data scadenta pe 14.02.2020, aferentă perioadei 01 decembrie – 30 decembrie 2019.

Numai că în luna noiembrie 2019, PSD şi-a schimbat liderul, debarasându-se de Viorica Dăncilă, iar noua conducere interimară a decis rezilierea contractelor ce aveau ca obiect comunicările partidului. Între acestea se număra și contractul cu Stone Alliance Media SRL, firma fiind notificată verbal şi ulterior i s-a înmânat personal reprezentantului societăţii actul adiţional de reziliere inițiat de PSD, în sensul încetării contractului începând cu data de 01.12.2019. Stone Alliance Media SRL a cerut achitarea celor două facturi, lucru refuzat de noua conducere a PSD, care susținea că firma în cauză nu şi-ar fi executat obligaţiile şi deci nu putea pretinde executarea de către PSD a obligaţiei de plată a preţului, ca obligaţie corelativă. Mai mult decât atât, mai susținea PSD conform motivării consemnate de rejust.ro, aşa-zisele rapoarte de activitate ce însoțeau facturile, ar fi fost în fapt o înşiruire generică de tipuri de activităţi, cu conţinut pur formal şi nu prestaţii concrete –  „coordonare redactare articole online, coordonare share social media articole executare, documentare redactare, editare video social media, editare video producţii grafice, concepte producţie video (…)etc” – astfel încât era imposibil de analizat sau identificat, din conţinutul acestora, realitatea prestaţiei în sine sau faptul că acestea ar fi fost realizate în beneficiul PSD.

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie