Justnews.ro

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost dat în judecată la începutul anului 2020, în perioada în care Transporturile ( inclusiv Comunicațiile) se aflau în parohia liberalului Lucian Bode, de către juriștii ministerului pe care îl conduce în prezent – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Este vorba de procesele 1125/325/2020 și respectiv  1124/325/2020, care s-au derulat la Judecătoria Timișoara și care au vizat de fapt neregularități comise la Ministerul Comunicațiilor pe vremea când Sorin Grindeanu conducea acest minister (dec 2014-nov 2015).

Pagubă de 1.484 de lei, reținută în sarcina lui Grindeanu

În primul proces, demarat la 21 ianuarie și soluționat câteva luni mai târziu, prin sentința civilă 5518, Ministerul Transporturilor a cerut instanței să se dispună obligarea pârâtului Grindeanu Sorin Mihai la plata sumei de 1.484,59 lei, la care se adaugă accesoriile calculate până la data achitării integrale a debitului, reprezentând contravaloarea serviciilor de transport plătite pentru o deplasare la Luxembourg în perioada 11.06-12.06.2015. În motivare, reclamantul a arătat că, prin Procesul-verbal de constatare – Audit financiar al contului anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2015 nr. 1470/18.04.2016, încheiat la Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (denumirea ministerului la data constatării), întocmit de către Curtea de Conturi a României, s-a reținut prin Constatarea nr. 22 (pag.190-200) producerea unui prejudiciu în cuantum de 3.092,46 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de transport plătite pentru o deplasare la Luxembourg în perioada 11.06-12.06.2015, în condițiile în care ministrul MCSI – la acea vreme Sorin Mihai Grindeanu nu a efectuat deplasarea, neexistând nicio justificare în acest sens. Echipa de audit a Curții de Conturi a constatat că „nu au fost anexate documentele din care să reiasă motivul anulării deplasării la Luxembourg și a participării domnului Sorin Grindeanu la Consiliul Uniunii Europene – Transport, Telecomunicații, Energie (Consiliul TTE), și implicit pierderea sumei de 3.092,46 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de transport”.

Instanța: deplasare inutilă, fără documente justificative

MCSI formulase contestație împotriva măsurilor dispuse prin decizia Curții de Conturi a României nr. 12/2016, care însă a fost respinsă prin sentința civilă nr. 693/2017, judecătorii de la Curtea de apel București afirmând în motivare următoarele: „Problema principala ridicată la acest punct nu este legată de motivul pentru care ministrul MCSI nu s-a mai deplasat la Luxemburg în perioada 11-12.06.2015, ci este legată de faptul că nu se cunoaște motivul pentru care trebuia să se facă această deplasare și deci motivul pentru care a fost achiziționat biletul de avion. Ca atare, in lipsa unor documente justificative care să probeze scopul acestei deplasări, ea apare ca inutilă și, la fel, și achiziționarea biletului de avion, fără a mai fi fost necesar să se cerceteze de ce deplasarea nu a mai avut loc. În lipsa unor documente justificative, deplasarea ar fi fost considerată nejustificată chiar și în ipoteza în care ea ar fi avut loc”.

S-a codit să plătească paguba

Din suma de 3.092,46 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, în sarcina lui Sorin Grindeanu s-a reținut suma de 1.484,59 lei, cu dobânzi și penalități de întârziere calculate la data plății, diferența fiind stabilită în sarcina altor angajați ai Ministerului, proporțional cu veniturile nete realizate. În baza Procesul-verbal nr. 5/3024/21.10.2016, lui Sorin Grindeanu  i-a fost comunicată Notificarea MCSI nr. 4022/17.07.2017 prin care i s-a solicitat să achite suma de 1.484,59 lei ( aprox 300 de euro).

Până la începutul anului trecut, Sorin Grindeanu, șef al ANCOM, acolo unde avea un venit mediu net lunar de peste 44.000 de lei ( aproape 10.000 de euro) refuzase să plătească, de bunăvoie, paguba de nici 1.500 de lei (300 de euro) pe care o provocase bugetului de stat.

La data de 17.02.2020 însă, reclamantul Ministerul Transporturilor a depus cerere de renunțare la judecată, motivat de faptul că pârâtul a achitat integral debitul datorat.

  • Solutia pe scurt: Ia act de renunţarea reclamantului Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la judecata actiunii formulate împotriva pârâtului Grindeanu Sorin Mihai, . Fără cheltuieli de judecata. Cu recurs in 30 zile de la comunicare, recursul trebuind depus la Judecatoria Timisoara. Pronunţată in 24.06.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
    Document: Hotarâre  5518/2020  24.06.2020
Al doilea proces, prejudiciu de aproape 12.000 lei

Al doilea proces, demarat tot la 21 ianuarie 2020, s-a soluționat prin sentința civilă 5253, în același mod: reclamantul MTIC a renunțat la plângere, abia după plata pagubei.

  • Solutia pe scurt: Constată renunţarea reclamantului Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la judecata actiunii formulate împotriva pârâtului Grindeanu Sorin Mihai. Fără cheltuieli de judecata. Cu recurs in 30 zile de la comunicare, recursul trebuind depus la Judecatoria Timisoara. Pronunţată in 09.06.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
    Document: Hotarâre  5253/2020  09.06.2020

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor solicitase în contradictoriu cu pârâtul Sorin Mihai Grindeanu obligarea acestuia la plata sumei de 11.961,08 lei, la care se adauga accesoriile calculate până la data achitării integrale a debitului, reprezentând decontare de cheltuieli cu servicii de roaming voce/date (servicii ATT Mobility SUA). În motivarea consemnată de rolii.ro, se precizează că, la data de 17.02.2020, reclamantul MTIC a depus la dosar declarația de renunțare la judecata prezentului litigiu având în vedere faptul că, ulterior datei introducerii cererii de chemare în judecată, pârâtul Sorin Mihai Grindeanu și-a executat benevol creanța.

foto:wikipedia.org

Alte articole