Iveco a pierdut procesul cu MApN, în care contesta modul de calcul a penalităților, din contractul mamut de 1 miliard de lei

Exclusivitate

În decembrie 2019, între IVECO DEFENCE VEHICLES SPA și Ministerul Apărării Naționale a fost încheiat un Acord-cadru, în valoare de 3,42 miliarde de lei, privind furnizarea a 2.902 camioane și 363 de remorci ( platforme de transport auto multifuncţionale pe roţi în diferite configurații). În baza acestui acord, a fost semnat contractul subsecvent nr.1 din 31.12.2019, în temeiul căruia Iveco s-a obligat să furnizeze MApN 942 de autovehicule, până în ianuarie 2024. Preţul contractului a fost convenit la suma de 1.015.676.583,05 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 192.978.542,23 lei.

Potrivit unei prevederi din contract, pentru neexecutarea la termenele convenite a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, furnizorul Iveco va datora achizitorului MApN, cu titlu de penalităţi de întârziere, o sumă de 0,03% pentru fiecare zi după scadență, calculată la valoarea produsului livrat cu întârziere, până la îndeplinirea obligaţiei, dar nu mai mult decât valoarea produsului nelivrat. Un an mai târziu, a fost semnat un act adiţional la contractul subsecvent multianual de furnizare, prin care MApN a recunoscut, în contextul apariției crizei pandemice Covid-19 și a închiderii liniei de producție de camioane din Piacenza, incidenţa situaţiei de forţă majoră pentru o perioadă de  42 de zile (23.03.2020-03.05.2020), termenul de livrare aferent primului an modificându-se de la data de 15.12.2020 la data de 26.01.2021. Pentru alte perioade (04.05.2020-29.05.2020 și respectiv 27.11.2020-12.01.2021) , Iveco nu a transmis MApN nicio notificare în vederea recunoașterii forței majore. În aceste condiții, MApN a emis ulterior mai multe facturi de penalități de întârziere, calculate pe perioada 27.01.2021-30.09.2021, în cuantum total de 8.870.117,38 lei, achitate în integralitate de către IVECO.

La data de 22.12.2021, reclamanta IVECO a chemat în judecată pârâtul MApN, la Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București, solicitând obligarea pârâtului la plata, către reclamantă, a sumei de 5.033.182,21 lei, reprezentând penalităţi plătite de reclamantă şi nedatorate.

Potrivit motivelor prezentate de reclamantă în cererea de chemare în judecată, consemnate de rejust.ro, Iveco nu a contestat realitatea raporturilor juridice desfăşurate în temeiul contractelor anterior menţionate, nici împrejurarea că şi-a îndeplinit cu întârziere obligaţiile contractuale şi nici dreptul pârâtului de a calcula penalităţi de întârziere. Divergenţa de opinie între părţi viza modalitatea de interpretare a contractului în legătură cu baza de calcul a penalităţilor. Astfel, în opinia reclamantei, penalităţile de întârziere se calculează prin raportare la preţul contractului, fără a include TVA.

În toamna anului trecut, instanța a pronunțat o primă soluție în dosar:

  • Solutia pe scurt: Respinge cererea ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Ia act că pârâtul nu solicită cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 27.10.2022.

Soluția a fost atacată la Curtea de Apel București care, zilele trecute, a respins apelul ca nefondat, soluția fiind definitivă.

În noiembrie anul trecut, premierul Nicolae Ciucă a a vizitat fabrica de camioane Iveco din Petreşti (Dâmboviţa), parte a programului de offset aferent contractului cadru. Fabrica are 5 linii de asamblare cu o capacitate de 440 de vehicule pe an. Reprezentanţii Iveco au menționat că, până la acel moment, au fost produse 514 camioane și au precizat că există „foarte clar perspectiva” ca, până anul viitor, în luna noiembrie, să fie produse toate cele 900 de camioane asumate prin primul contract subsecvent.

spot_img

Articole recente

Cum s-a redus, la apel, de 4 ori cuantumul daunelor morale acordate unui funcționar al CJ Ialomița, achitat într-un dosar DNA

În februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie anunțau că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale...

Mai multe articole din aceeași categorie