Între noiembrie 2020-martie 2021, examen de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari

Exclusivitate

Prin Hotărârea Plenului din 12.11.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, s-a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada noiembrie 2020    – martie 2021, a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției.  La concurs participă judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, precum şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei. Se pot înscrie la examen judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, respectiv personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.

Înscrierea, până la 13 ianuarie 2021

Înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului, respectiv până la data de 13 ianuarie 2021, inclusiv, conform calendarului de desfăşurare a examenului aprobat. Cererile de înscriere se depun la Consiliul Superior al Magistraturii. La cerere se anexează:

  • diploma de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii. în copie;
  • referatele de evaluare şi avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta;
  • fişa de stagiu, în original;

Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor va anexa referatul de evaluare întocmit de către conducătorul compartimentului în care stagiarul îşi desfăşoară activitatea, avizat de conducerea instituţiei în cauză. Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice, prin probe scrise şi orale. Probele scrise constau în lucrări cu subiecte distincte, pentru judecători şi procurori, inclusiv soluţionarea unor speţe şi redactarea de lucrări cu caracter practic, în funcţie de specificul activităţii candidaţilor şi se suţin la următoarele materii: a) drept civil: b)drept procesual civil: c) drept penal; d) drept procesual penal.

Probele încep pe 13-14 februarie

Probele scrise se vor susţine pe parcursul a două zile, respectiv 13 şi 14 februarie 2021 conform calendarului de desfăşurare a examenului aprobat, după următoarea repartizare:

-13 februarie 2021 – drept civil şi drept procesual civil;

-14 februarie 2021 – drept penal şi drept procesual penal;

Probele orale se susţin în perioada 13-23 martie 2021, la următoarele materii: fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal şi dreptul procesual penal) organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor optează, prin cererea de înscriere la examenul de capacitate, pentru susţinerea probelor scrise şi orale, fie împreună cu judecătorii, fie împreună cu procurorii, lucrările cu caracter practic pe care le vor susţine urmând să fie particularizate în funcţie de instituţiile de la care provin. Pe durata desfăşurării probelor scrise şi orale este permisă consultarea legislaţiei indicate în tematică şi bibliografie. Nu se acceptă în timpul examenului ediţii comentate sau adnotate ale legislaţiei menţionate. De asemenea, nu sunt acceptate exemplare ale acesteia cu menţiuni proprii pe margine. Tematica şi bibliografia de examen, precum şi cererea de înscriere tipizată, aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii, sunt anexate prezentului anunţ.

spot_img

Articole recente

Cum s-a redus, la apel, de 4 ori cuantumul daunelor morale acordate unui funcționar al CJ Ialomița, achitat într-un dosar DNA

În februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie anunțau că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale...

Mai multe articole din aceeași categorie