Institutul European din România vrea să angajeze un consilier juridic

Exclusivitate

Institutul European din România (IER), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de execuție de consilier juridic, gradul I – 8 ore/zi- Serviciu Resurse Umane și Juridic.

Calendarul de concurs

 Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

  • depunere dosare concurs: 03.05-16.05.2022;
  • proba scrisă: 24.05.2022, ora 10,00, la sediul instituției;
  • proba interviu: 30.05.2022, ora 10.00, la sediul instituției.
Condiţii specifice
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
  • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
  • perfecţionări (specializări) în domeniul juridic;
  • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în administrație publică;
 Cerințele postului

 Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – et. 4, camera 20, sau la secretariat (et.3), în perioada 03.05 – 16.05.2022 (inclusiv), între orele 10:30 – 14:00 (L – V). Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane și Juridic/secretariat sau poate fi descărcat de aici.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Anunțul concursului, aici

spot_img

Articole recente

NE REVEDEM MARȚI, 6 IUNIE 2023!

Suntem în mini-vacanță. Ne revedem marți, 6 iunie 2023!

Mai multe articole din aceeași categorie