Instanța supremă soluționează un litigiu de zeci de milioane de lei, generat de o inspecție fiscală a ANAF la compania Transelectrica

Exclusivitate

La sfârșitul anului 2011, la sediul Transelectrica SA a fost începută o inspecție fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare tuturor obligațiilor fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. Inspecția ANAF a vizat perioada decembrie 2005 – decembrie 2010, fiind analizate obligații fiscale precum impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, contributia pentru asigurările sociale de stat,  contribuția de asigurări pentru somaj, contributia pentru asigurarile sociale de sănătate (C.A.S.S.), impozitul pentru veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, impozitul pe alte venituri, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, etc. În urma controlului, organele de inspecție fiscală au stabilit în sarcina Transelectrica SA impozit pe profit în sumă de 23.492.582 lei și accesorii aferente în sumă de 48.962.680 lei, TVA în sumă de 11.612.510 lei si accesorii aferente în sumă de 14.945.627 lei, după cum se arăta în Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, în Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscală – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili şi în Raportul de Inspectie fiscală nr.F-MC 222 încheiat la data de 30.06.2017. Aceste decizii au fost contestate apoi fără succes de către Transelectrica SA, după cum menționează Decizia nr.122/13.03.2018 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor.

În consecință, Transelectrica SA a ales soluția instanței de judecată, litigiul ajungând pe rolul unui complet de la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal al Curții de Apel București. În octombrie 2020, instanța de fond decide să admită în parte pretențiile Transelectrica SA, în sensul că:

– înlătură obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 18.522.280 lei, TVA în suma de 5.694.636 lei şi accesoriile fiscale aferente acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligaţii fiscale stabilite pentru cele 349 facturi fiscale cu regim special constatate lipsă din gestiunea reclamantei.

-înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 27.001.727 lei, reprezentând serviciile tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecţiei fiscale şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.

– înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 343.629,91 lei, reprezentând “servicii de înlăturare a buruienilor” şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.

-înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 230.685,491ei lei, reprezentând cheltuielilor cu produse de natură promoţionala si de protocol şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.

– înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 46.417,1, aferentă sumei de 343.629,91 lei, reprezentând “servicii de înlăturare a buruienilor” şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.

– înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 37.693,88 aferentă sumei de 230.685,49 1ei lei, reprezentând cheltuielilor cu produse de natura promotionala si de protocol şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.

– înlătură menţiunea referitoare la obligaţia Sucursalei de Transport Sibiu din cadrul CNTEE TRANSELECTRICA S.A de a înregistra înregistra suma de 576.846,80 lei ca si venit impozabil, cel tarziu la data de 30.06.2010, data la care a fost acceptata înscrierea unitatii verificate la masa credala cu aceasta suma, menţiunea referitoare la caracterul de venit impozabil la calculul profitului a sumei de 576.846,80 în conformitate cu prevedetile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu pct. 23 lit. d din HG 44/2004 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, capitolul referitor la impozitul pe profit, respectiv capitolul VII functiune conturilor din Ordinul nr. 3055 din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă

– înlătură din Procesul-Verbal constatarea facuta cu privire la “determinarea taxei pe valoare adaugata deductibila mai mica decat cea înregistrata de reclamantă , rezultand astfel o diferenta în suma de 13.141 lei” şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.

-înlătură obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere care au regim juridic sancţionator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecției fiscale, cu privire la obligaţiile fiscale principale care au fost menţinute către instanţa de judecată prin prezenta hotărâre, astfel cum au fost stabilite prin Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisa la data de 12.07.2017, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili şi prin Decizia nr.122/13.03.2018, privind solutionarea contestaţiei formulata împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor.

Soluția instanței de fond a nemulțumit ambele părți aflate în litigiu, care au formulat recurs la instanța superioară. Recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat definitiv disputa:

  • Detalii soluţie: Admite recursurile declarate de reclamanta Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei civile nr.382 din 20 octombrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucurereşi – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, rejudecând: Respinge cererea de anulare a Deciziei privind soluţionarea contestaţiei nr.122/13.03.2018 şi a Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 cu privire la: – reţinerea nedeductibilităţii cheltuielilor în sumă de 343.629,91 lei, reprezentând “servicii de înlăturare a buruienilor” şi a TVA aferentă; – reţinerea nedeductibilităţii cheltuielilor în sumă de 230.685, reprezentând contravaloarea unor bunuri de natură promoţională şi de protocol şi a TVA aferentă; – obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere care au regim juridic sancţionator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecţiei fiscale. Stabileşte cuantumul cheltuielilor de judecată la care au fost obligate pârâtele, în solidar, la suma de 6000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr. 382 din 20 octombrie 2020. Admite recursurile declarate de reclamanta Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. şi de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva sentinţei civile nr.134 din 24 mai 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa civilă nr.134 din 24 mai 2022 şi, rejudecând: Admite în parte cererea de lămurire şi de completare a dispozitivului sentinţei civile nr.382 din 20 octombrie 2020, formulată de reclamanta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Dispune completarea dispozitivului sentinţei civile nr.382 din 20 octombrie 2020 cu următoarele menţiuni: – anulează şi Raportul de inspecţie fiscală nr. . F-MC 222/30.06.2017 în măsura în care a fost anulată Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017; – anulează obligaţiile fiscale principale stabilite pentru anul 2005 şi cele accesorii aferente, ca fiind prescris dreptul organului fiscal de a stabili astfel de obligaţii; – anulează actele administrative fiscale în privinţa nedeductibilităţii cheltuielilor cu cota de beneficii a SMART Înlătură menţiunile referitoare la sumele reprezentând impozit pe profit şi accesorii anulate, aferente celor 349 facturi fiscale, atât din sentinţa de îndreptare a erorii materiale, cât şi din sentinţa principală. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr.134 din 24 mai 2022. Obligă recurentele – pârâte la plata către recurenta – reclamantă Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Pronunţată astăzi, 20 decembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie