Justnews.ro

Ministerul Justiției a pus săptămâna trecută în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Proiectul de HG prevede că „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 594 de posturi”.

În prezent, numărul maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2020, este stabilit la 579 de posturi.

În Nota de fundamentare se precizează că unul dintre obiectivele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia resurselor umane este reprezentat de generalizarea asigurării, la nivelul tuturor secţiilor instanţei supreme, a unui raport de egalitate între numărul posturilor de judecător şi numărul posturilor de magistrat-asistent, astfel încât fiecărui post de judecător să îi fie alocat un post de magistrat-asistent, care să permită crearea unor structuri stabile formate din 1 judecător şi 1 magistrat-asistent.   În scopul atingerii acestui obiectiv este necesară suplimentarea numărului de posturi de magistrat-asistent cu 4 posturi.

Alte 4 posturi de magistrat-asistent ar fi necesare pentru consolidarea Compartimentului pentru studiul şi unificarea jurisprudenţei, la care se adaugă alte 4 posturi de grefier, care să permită alocarea unui post de grefier pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul compartimentului.

La nivelul Serviciului informatică juridică, există un număr de 7 posturi pentru specialiştii IT, dar volumul de activitate şi procesul de digitalizare derulat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie justifică suplimentarea numărului de posturi de specialist IT la nivelul instanţei supreme cu 2 posturi.

Nu în ultimul rând, realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea prin consolidare, extindere şi reconfigurare interioară a sediului administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiție, Strada Batiştei nr. 25, Sector 2, Bucureşti”, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii, precum şi perspectiva unei noi extinderi a sediului instanţei supreme necesită suplimentarea numărului de posturi de personal contractual cu 1 post, destinat încadrării unui inginer constructor în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al ÎCCJ.

Cele 15 posturi suplimentare vor presupune, începând cu anul 2023, următoarele cheltuieli suplimentare:

■ Cheltuieli de personal: 4.285.212 lei/an (4.285 mii lei/an)

  • pentru un număr de 15 posturi (8 posturi de magistrat-asistent, 4 posturi de grefier, 2 posturi de specialist IT şi 1 post de personal contractual) – impact financiar lunar 357.101 lei x 12 luni = 4.285.212 lei/an

■ Bunuri și servicii: 82.600 lei (83 mii lei)

  • achiziționarea de mobilier şi echipamente IT pentru 14 posturi (8 posturi de magistrat-asistent, 4 posturi de grefier şi 2 posturi de specialist IT): 5.900 lei x 14 posturi = 82.600 lei

Alte articole