ÎCCJ admite un Recurs în Interesul Legii, care lămurește dacă intervine încetarea mandatului de primar, în cazul în care acesta este ulterior unui raport de incompatibilitate al ANI, rămas definitiv

Exclusivitate

Procurorul general Gabriela Scutea a formulat, la solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, un punct de vedere în problema de drept ce formează obiectul  dosarului nr. 2846/1/2020 al Înaltei Curţi de Casaţie  şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii. Instanța supremă era solicitată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova să lămurească dacă, „în interpretarea dispoziţiilor art. 160 alin. (l) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, intervine încetarea de drept a mandatului de primar, chiar dacă acesta este ulterior mandatului în cursul căruia a fost constatată starea de incompatibilitate printr-un raport de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, a cărui legalitate a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă.”

Potrivit actului de sesizare, s-a constatat că,  într-o primă orientare jurisprudenţială  instanțele de judecată au admis acțiunile formulate de primari și au anulat Ordinele emise de prefecți. Într-o a doua opinie, instanţele de judecată au respins acţiunile formulate de primari.

Procurorul general Gabriela Scutea a apreciat ca fiind  în  spiritul  legii a  doua orientare jurisprudențială, pentru următoarele motive:

Potrivit  dispozițiilor  art.160 alin.(4)  din  Codul administrativ, ordinul de constatare a încetării de drept a mandatului nu poate fi emis  înainte  de  intervenirea  cauzei  de  încetare  de  drept,  adică  înainte  de rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care s-a  respins  cererea  de anulare a raportului emis de Agenția Națională de Integritate; pe de altă parte, se observă că legea în vigoare nu conține nicio dispoziție expresă  în  sensul  că,  odată  constatată  starea  de  incompatibilitate  printr-o  hotărâre  judecătorească  definitivă,  persoana  în  cauză  nu  ar  mai  putea  fi  sancționată pentru motivul că se află în exercitarea unui alt mandat; dimpotrivă, din interpretarea dispozițiilor art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 [art. 15. alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali în reglementarea anterioară] rezultă faptul că în caz de incompatibilitate se constată încetarea de drept a mandatului  de primar, fără a distinge după cum persoana respectivă se află în desfășurarea aceluiași mandat sau a altui mandate; în consecință, în ipoteza în care, persoana a obținut, ca efect al alegerilor,,,aceeași funcție” și se constată starea de incompatibilitate cu privire la funcția eligibilă deținută anterior, calitatea de ales trebuie să înceteze, punându-se capăt mandatului înainte de termen; a admite o interpretare contrară, în sensul că textul de lege se referă la posibilitatea subiectului aflat în stare de incompatibilitate de a ocupa o funcție de demnitate publică în continuare, ar conduce la lipsirea de efecte a normei juridice și eludarea art.25  din  Legea  nr.  176/2010,  a  art.  160  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și a Constituției României. Așadar, dispozițiile art.160 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ trebuie interpretate în acord cu legislația în materia integrității funcțiilor și demnităților publice; pe de altă parte, a acorda preeminență în aplicare sensului literal al art.91 alin.  (11)  din  Legea  nr.  161/2003, ar presupune reținerea unui tratament mai favorabil  persoanelor  în  raport  de  care  s-a  constatat definitiv existența stării de incompatibilitate pe durata mandatului ulterior, fără o motivație obiectivă a unei astfel de discriminări.În consecință, măsura încetării de drept a mandatului primarului este consecința constatării unei stări de incompatibilitate, indiferent dacă aceasta este constatată în cursul mandatului în curs sau în perioada unui mandat anterior.

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât luni, 18 ianuarie, să admită Recursul în Interesul Legii (RIL) formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova. Hotărârea este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

spot_img

Articole recente

Tribunalul Dolj, așteptat să decidă asupra cererii de liberare condiționată a fiului unei judecătoare de la Gorj, care, băut fiind, a omorât cu mașina...

Tribunalul Dolj este așteptat vineri, 29 septembrie 2023, să decidă asupra cererii de liberare condiționată a fiului judecătoarei Elena...

Mai multe articole din aceeași categorie