Instanța supremă a admis un Recurs în Interesul Legii referitor la litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate

Exclusivitate

În ședința din 14 septembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii – legal constituit în cauză, a soluționat un Recurs în Interesul Legii(RIL), fiind pronunțată următoarea soluție:

Detalii soluţie: „Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov. În litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate, precum şi atunci când angajatorul nu a emis un act administrativ ori actul respectiv nu a fost comunicat funcţionarului public, acesta se poate adresa direct instanţei de contencios administrativ, fără a fi necesar ca anterior sesizării instanţei să fi solicitat angajatorului acordarea aceloraşi drepturi. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 septembrie 2020.”

În jurisprudenţă se conturaseră două opinii:

  • Într-o primă opinie, s-a considerat că prevederile Legii nr. 554/2004 sunt aplicabile litigiilor având ca obiect drepturi salariale ale funcţionarilor publici, astfel încât reclamanții nu pot sesiza direct instanțele de Judecată, fără ca,  în prealabil, să se fi adresat angajatorilor pentru acordarea despăgubirilor constând în diferenţele salariale dintre salariul la nivelul maxim aferent gradului professional și gradația de vechime pentru funcțiile publice și salariul efectiv plătit și fără ca angajatorul să-și fi manifestat explicit refuzul său cu privire la această chestiune, refuz ce urmează a fi analizat de instanțele de judecată.
  • În a doua opinie, s-a apreciat că Legea nr. 554/2004 nu este aplicabilă în aceste litigii, întrucât drepturile salariale îşi au temeiul  în  Legea    188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, act normativ   care nu prevede îndeplinirea unei procedure prealabile.

Recursul  în  Interesul  Legii, declarat  de  Colegiul  de conducere al Curții de Apel Brașov, a avut ca  termen    pentru   depunerea raportului data de 31 iulie 2020 şi termen de judecată la data de 14 septembrie 2020.

spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie