Începe Congresul Avocaților 2020 / Cele 9 puncte de pe Ordinea de Zi

Exclusivitate

Congresul Avocaților 2020 este programat să înceapă marți, 2 decembrie, și urmează să se desfășoare sub forma unui vot electronic pe platforma IFEP, în perioada 2-4 decembrie 2020 (02.12 2020, ora 10.00, data începerii votului – 04.12.2020, ora 24.00, data încheierii votului), potrivit unui anunț postat pe pagina de internet a Uniunii.

Ordinea de zi a Congresului este următoarea:

  1. Prezentarea pentru aprobare a raportului anual al Consiliului U.N.B.R..
  2. Prezentarea pentru aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).
  3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2019 şi a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2020 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 39/07 decembrie 2019. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2021.
  4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2019 şi a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2020. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al C.A.A. pe anul 2021.
  5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R..
  6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a C.A.A..
  7. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină.
  8. Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare şi completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995.
  9. Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină.

Documentele de lucru ale Congresului Avocaților 2020 sunt următoarele:

➢Raportul de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2019 şi Congresul avocaţilor 2020) – Proiect –

➢Raportul administratorilor privind situaţia financiară anuală la 31 decembrie 2019

➢Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2019 ➢Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Uniunii Naţionale a Barourilor din România

➢Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situaţia financiar-contabilă pe anul 2019 a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

➢Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei mai 2019 – august 2010

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR 2020 fusese convocat pentru zilele de marți, 08 septembrie 2020 – orele 09,30 și miercuri, 09 septembrie 2020 – orele 09,30 la Hotel Del Mar, din stațiunea Mamaia, jud. Constanța. La data de 18 august însă, din cauza riscurilor sanitare sporite, Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a decis amânarea desfășurării Congresului Avocaților 2020.

spot_img

Articole recente

Fiscul nu i-a convins pe judecători să angajeze răspunderea unei persoane în solidar cu mama sa, urmărită penal și devenită insolvabilă

Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare, emisă în decembrie 2021 de Administrația Națională a Finanțelor Publice - Direcția...

Mai multe articole din aceeași categorie