Justnews.ro

În scopul asigurării prevenției și reducerii riscului de îmbolnăvire, pe durata stării de urgență, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului continuă furnizarea serviciilor de înregistrare în registrul comerțului esențiale pentru funcționarea mediului de afaceri, exclusiv pe cale electronică.

Situaţia înregistrării de menţiuni

Pe durata stării de urgenţă se înregistrează orice menţiune privitoare la evenimentele de viaţă ale persoanelor juridice şi fizice înregistrate în registrul comerţului:

  • menţiuni privind modificări ale actelor, faptelor și datelor înregistrate în registrul comerțului (de exemplu, extinderea/reducerea obiectului social sau reducerea/majorarea capitalului social)
  • alte menţiuni care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului (de exemplu, o menţiune privind constituirea unui patrimoniu afectat afacerii, în cazul PFA)

Cererea de înregistrare poate avea doar format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătură electronică extinsă. Cererea se transmite prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului (https://portal.onrc.ro) sau prin poșta electronică, adresele de email ale ONRC și ale oficiilor registrului comerțului fiind disponibile pe www.onrc.ro

  • stadiul soluționării cererilor de înregistrare poate fi urmărit la secţiunea ”Stadiu dosar”, de pe portalul de servicii online al ONRC;
  • termenul de soluţionare rămâne acelaşi, de 3 zile de la data înregistrării cererii;
  • documentul care atestă înregistrarea menţiunii se eliberează în format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătură electronică extinsă.

Situaţia furnizării de informaţii/eliberării de documente din registrul comerţului

Pe durata stării de urgenţă, din registrul comerţului se eliberează, exclusiv pe cale electronică: informaţii, extrase de registru, certificate constatatoare, rapoarte istorice, statistici, copii de pe documentele de înregistrare.

Cererea de furnizare informații/eliberare documente se transmite prin mijloace electronice prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului sau prin poșta electronică, la adresele de email ale ONRC și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale Informațiile/documente vor fi eliberate în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronica extinsă, indiferent de forma în care a fost solicitată eliberarea.

Situaţia serviciilor de asistenţă

Pe durata stării de urgenţă, se acordă asistenţă doar pentru pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării pe cale electronică a menţiunilor prevăzute de lege; Cererile de servicii se transmit numai prin poșta electronică, la adresele de email ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunal.

Situaţia Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Pe durata stării de urgenţă, activitatea de publicare a Buletinului procedurilor de insolvenţă se realizează exclusiv prin mijloace electronice. Actele de procedură se transmit astfel:

  • prin poşta electronică, în cazul instanţelor judecătoreşti;
  • prin poşta electronică sau prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, pentru practicienii în insolvenţă

Activitatea de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvență se realizeaza numai prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului sau prin poșta electronică, la adresa de email furnizare.bpi@onrc.ro. Pentru informații detaliate în legătură cu activitatea de înregistrare în registrul comerțului şi celelalte activități ce se derulează de ONRC şi de oficiile registrului comerțului pe durata stării de urgenţă, puteți accesa pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, https://www.onrc.ro

 

Alte articole