În cadrul OSIM se va înființa Serviciul anulări – decăderi, care va soluționa cererile de anulare a înregistrării mărcilor

Exclusivitate

Guvernul a pus în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Astfel, Executivul a decis că va înființa în cadrul OSIM Serviciul anulări – decăderi, care va soluționa cererile de anulare a înregistrării mărcilor și decăderea titularilor din drepturile asupra mărcilor.

În Nota de Fundamentare se adartă că, prin OUG nr. 169/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, au fost introduse, în Legea nr. 84/1998, reglementări procedurale specifice privind procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile formulate la OSIM, în conformitate cu prevederile art. 57 lit. b) și art. 61 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată. S-a creat astfel cadrul procedural pentru desfășurarea unei proceduri administrativ – jurisdicționale rapide și eficiente la nivelul OSIM pentru soluționarea cererilor privind anularea înregistrării mărcii și a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă în acord cu prevederile art. 45 alin. (1) al Directivei (UE) nr.2015/2436. Prin urmare, la nivelul OSIM urmează a fi soluționate pe cale administrativă  cererile de anulare a înregistrării mărcilor sau decădere din drepturile asupra mărcilor.

Activitatea de soluționare a cererilor de anulare și decădere în privința mărcilor presupune derularea unei proceduri alternative celei care se desfășoară în prezent la nivelul instanțelor de judecată, cu respectarea principiilor celerității, contradictorialității, dreptului la apărare etc. Soluționarea acestor cereri reprezintă o activitate complexă, care necesită atât experiență în domeniul juridic cât și cunoștințe de specialitate în domeniul protecției mărcilor, fiind necesară pregătirea personalului care ar urma să facă parte dintr-o astfel de structură organizatorică, astfel încât să fie în măsură să îndeplinească aceste atribuții specifice de o manieră profesionistă și la un nivel ridicat de eficiență și eficacitate, în acord cu jurisprudența națională și europeană în materie, cu luarea în considerare a interpretărilor obligatorii date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în domeniul mărcilor. În acest scop este necesară înființarea la nivelul OSIM a unui serviciu de anulări și decăderi, în cadrul căruia vor fi organizate și vor funcționa Comisii de specialitate formate din trei membri, care se vor bucura de independență decizională. Înființarea acestei structuri presupune cooptarea de personal de specialitate în domeniul mărcilor, dar și cu experiență în domeniul juridic.

Având în vedere că în fața instanțelor de judecată sunt introduse anual aproximativ 70 de cereri având ca obiect anulări și decăderi de marcă, se estimează că un număr cel puțin egal cu acesta de cauze ar putea fi înregistrate anual și la OSIM, în procedură administrativ – jurisdicțională. În condițiile în care cererile de anulare și decădere se soluționează de către o Comisie formată din trei membri, și având în vedere că pe lângă activitatea propriu-zisă de soluționare a cauzelor sunt necesare activități pregătitoare (citarea părților, comunicarea actelor de procedură etc), numărul de personal necesar pentru funcționarea în bune condiții a viitoarei structuri organizatorice ar fi de minim 9 persoane. Cele 9 posturi suplimentare urmează a fi alocate serviciului anulări – decăderi nou înființat în cadrul OSIM și vor fi ocupate în condițiile legii, astfel încât personalul nou angajat să dețină pregătirea profesională corespunzătoare nivelului de atribuții ce urmează a-i fi atribuit.

spot_img

Articole recente

Procesul de 140 milioane de dolari pentru recuperarea „creanței Libia” de la moștenitorii lui Dinu Patriciu, amânat din cauza protestului avocaților

Magistrații Curții de Apel București au amânat, la termenul din 22 februarie 2024, judecarea dosarului în care Statul Român încearcă...

Mai multe articole din aceeași categorie