Justnews.ro

Rolling Stock Company SA, companie cu 2 acționari – Grup Feroviar Român și CFR Marfă – ce are ca obiect principal de activitate închirierea de locomotive şi vagoane în afara României, nu a reușit să-i convingă pe judecătorii instanței supreme să accepte preschimbarea termenului stabilit într-un proces în care se judecă cu ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili:

  • Detalii soluţie: Respinge cererea formulată de intimata-reclamantă Rolling Stock Company S.A. privind preschimbarea termenului stabilit pentru 25 mai 2023 în dosarul nr. 4835/2/2019 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată astăzi, 24 noiembrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Pretențiile

În august 2019, reclamanta Rolling Stock Company SA, în contradictoriu cu pârâta ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a solicitat Curții de Apel București ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

  • 1) anularea Adresei emisă de parata Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili prin care a fost respinsă cererea de acordare a dobânzilor formulata de reclamantă,
  • 2) recunoașterea dreptului reclamantei la dobânda legală în materie fiscală, începând cu ziua in care a operat stingerea creanței fiscale individualizată în actul administrativ anulat (Decizia de impunere nr. F-MC 12/11.02.2016 anulata conform Deciziei nr. 149/15.04.2019) si până în ziua restituirii sau compensării creanței sale rezultate în urma anulării actului administrativ fiscal (respectiv data de 27.05.2019 – data operării in trezorerie), dobândă evaluata la valoarea de 4.711.630,82 lei, în conformitate cu disp. art. 182 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
  • 3) obligarea pârâtei la achitarea efectiva, in termen de cel mult 30 de zile de la ramânerea definitiva a hotărârii, in temeiul art. 18 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a sumei datorate cu titlu de dobândă, actualizată in raport cu rata inflației, până la data plății efective;
  • 4) obligarea pârâtei, in temeiul art. 18 alin. 1 si alin. 5 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, la plata de penalități către subscrisa în cuantum de 1000 de lei pentru fiecare zi de întârziere, in situația neîndeplinirii in termen a obligațiilor stabilite de instanța in urma admiterii primelor capete de cerere;
  • 5) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor judiciare.

Motivul litigiului

Actul generator al litigiului este Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC 12/11.02.2016, emisă în baza Raportului de inspecție fiscală nr. F-MC 22/11.02.2016 de organele de inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru suma totală de 22.221.027 lei, reprezentând:

  • 10.340.947 lei impozit pe profit stabilit suplimentar;
  • 6.899.111 lei accesorii aferente impozitului pe profit;
  • 4.289.965 lei TVA stabilită suplimentar;
  • 691.004 lei accesorii aferente TVA.

Rolling Stock Company SA a plătit sumele stabilite prin Decizia de impunere, în cursul anilor 2016-2017. Ulterior, Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor a admis contestația formulată de Rolling Stock Company SA și a anulat Decizia de impunere nr. F-MC 12/11.02.2016.

Soluția instanței de fond

Instanța de fond – Curtea de Apel București – a dat dreptate societății Rolling Stock Company SA, apreciind că este îndreptățită la obținerea dobânzii aferente sumelor plătite de aceasta în baza deciziei de impunere admise ulterior. Astfel instanța a anulat Adresa nr. 44077/11.06.2019 emisă de D.G.A.M.C. , a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 4.666.388 lei reprezentând dobânda aferentă sumelor plătite de reclamantă în baza Deciziei de impunere F-MC 12/11.02.2016 calculată de la data stingerii creanţei fiscale rezultate din această decizie şi până la data restituirii, respectiv compensării creanţei rezultate în urma anulării Deciziei de impunere F-MC 12/11.02.2016, sumă ce se va actualiza cu rata inflaţiei până la data plăţii effective și a obligat pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în valoare de 4350 de lei, din care 4000 de lei- onorariu expert şi 350 de lei- taxă judiciară de timbru.

Viitorul Rolling Stock Company SA

În prezent, Rolling Stock Company SA se confruntă cu probleme generate de situația financiară precară a unuia dintre acționarii săi, CFR Marfă. După cum a scris aici Club Feroviar, conducerea CFR Marfă a anunțat că vrea dizolvarea Rolling Stock Company SA și returnarea materialului rulant adus drept contribuție la formarea societății. În replică, GFR a remis Consiliului de Administrație al CFR Marfă o scrisoare de intenție în care propune preluarea pachetului de acțiuni deținut în Rolling Stock Company SA de societatea de stat.

Alte articole