Guvernul vrea OUG pentru litigiile privitoare la stabilirea și/sau plata drepturilor salariale și cele privind drepturile la pensie

Exclusivitate

Ministerul Justiției a pus miercuri, 5 iunie 2024, în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale. Inițiativă a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Justiției, proiectul urmărește asigurarea unei practici judiciare uniforme și unitare, care să elimine diferențierile în materia stabilirii/plății drepturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice. În Nota de fundamentare se arată că, în ceea ce privește litigiile privitoare la stabilirea și/sau plata drepturilor salariale sau de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, precum și litigiile referitoare la stabilirea și/sau plata drepturilor la pensie și a altor prestații de asigurări sociale, la nivelul instanțelor judecătorești se constată existența unui fenomen generalizat și cu tendințe de permanentizare de practică judiciară neunitară, devenind necesară necesitatea identificării unor remedii procedurale eficiente care să asigure îndeplinirea dezideratului unei practici judiciare unitare cu privire la aceste categorii de litigii, dar care, în același timp, să nu impieteze asupra bunei funcționări a întregului sistem judiciar.

Ordonanța de urgență are în vedere instituirea unor măsuri pentru următoarele categorii de procese, indiferent de natura și obiectul acestora, de calitatea părților ori de instanța competentă să le soluționeze:

  •  cele privitoare la stabilirea și/sau plata drepturilor salariale sau de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, inclusiv cele privind obligarea la emiterea actelor administrative sau privind anularea actelor administrative emise pentru acest personal sau/și cele privind raporturile de muncă și de serviciu ale acestui personal;
  •  cele privitoare la stabilirea și/sau plata drepturilor la pensie, inclusiv cele rezultate din actualizarea/recalcularea/revizuirea drepturilor la pensie sau/și cele privind alte prestații de asigurări sociale pentru aceste categorii de personal.

Astfel, pentru categoriile de litigii mai sus enunțate, proiectul propune instituirea unor soluții derogatorii de la dreptul comun în materia sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care urmăresc, pe de o parte, asigurarea posibilități clarificării, încă dintr-o etapă incipientă, a problemelor de drept care apar în cursul soluționării acestor litigii, iar, pe de altă parte, eficientizarea desfășurării acestei proceduri la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție în cazul sesizărilor formulate cu privire la aceste categorii de litigii.

Potrivit soluțiilor propuse, dacă în cursul judecății proceselor mai sus amintite, completul de judecată învestit cu soluționarea cauzei în primă instanță sau în calea de atac, constatând că asupra unei chestiuni de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, ICCJ nu a statuat și aceasta nici nu face obiectul unui recurs in interesul legii in curs de soluționare, va solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

Odată cu comunicarea către Înalta Curte de Casație și Justiție, încheierea de sesizare a acestei instanțe se transmite, în copie, prin poștă electronică, de către instanța de trimitere și celorlalte instanțe judecătorești competente să soluționeze, în primă instanță sau în calea de atac, procese de natura celui în care aceasta a fost formulată. Totodată, președinții instanțelor judecătorești competente, de îndată ce primesc copia încheierii de sesizare, vor lua măsurile necesare pentru informarea judecătorilor din secțiile corespunzătoare ale acelor instanțe. Totodată, se prevede că litigiile similare, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, vor fi suspendate până la pronunțarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept și că sesizările prevăzute la alin. (1) având același obiect sau al căror obiect se află în strânsă legătură se conexează.

Prin proiect se mai prevede că sesizările prevăzute la alin. (1) se judecă cu prioritate, în cel mult 60 de zile de la data învestirii Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar decizia se motivează în termen de cel mult 15 de zile de la pronunțare și se publică în cel mult 5 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie