Justnews.ro

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție. Astfel, numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează cu 90 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară și 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate.

Ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2016, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, prin care dispozițiile art. 142 din Codul de procedură penală au fost modificate. În baza acestor modificări legislative, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciul Tehnic al Direcției Naționale Anticorupție au preluat în integralitate atribuțiile de efectuare a supravegherii tehnice în procesele penale, volumul de muncă al acestui compartiment crescând în mod corespunzător, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de HG.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2016, a fost suplimentat numărul de posturi de ofițer și agent de poliție judiciară cu 40 de posturi (dintr-un necesar total de 130 de posturi ce se impune a fi suplimentat ca urmare a aplicării OUG nr. 6/2016). În prezent, Direcția Națională Anticorupție funcționează cu un număr de 260 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară. Acest număr de posturi este insuficient în vederea realizării atribuțiilor specifice activității de supraveghere tehnică (gestionarea infrastructurii tehnice suplimentare, monitorizarea în timp real a comunicațiilor interceptate, supravegheri operative și înregistrări ambientale în spații publice sau private). În plus, luând în considerare activitatea specifică de urmărire penală în cauzele de corupție și bunele practici la nivel european se remarcă necesitatea efectuării unor analize operative aprofundate de volume mari de date, prin utilizarea unor aplicații software specializate, însă resursa umană disponibilă pentru îndeplinirea acestor activități este în mod semnificativ limitată. De aceea, este necesară recrutarea de ofițeri de poliție judiciară cu o pregătire specializată în analiza datelor, iar din cele 90 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară pentru care se solicită suplimentarea, jumătate din acestea sunt destinate serviciilor teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție care se confruntă cu un acut deficit de personal în această privință.

În ceea ce privește numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate la nivelul Direcției, în prezent, acesta este insuficient, fiecare secție/serviciu din cadrul structurii centrale având în schemă un grefier șef și 1-3 grefieri, birourile având un singur post de grefier, iar serviciile teritoriale un post de grefier șef și un singur post de grefier cu funcție de execuție. Direcția Națională Anticorupție funcționează cu un număr de 109 posturi de personal auxiliar de specialitate, în prezent, toate fiind ocupate. Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru personalul auxiliar de specialitate este determinată de subdimensionarea acestei categorii profesionale din cadrul direcției, față de categoria procurorilor, ofițerilor și a specialiștilor. Deși numărul maxim de posturi pentru alte categorii de personal din cadrul Direcției a fost majorat de-a lungul timpului, pentru personalul auxiliar de specialitate a existat o singură majorare de 10 posturi în anul 2015, în condițiile în care atribuțiile acestei categorii de personal au crescut preogresiv, același număr de grefieri deservind activitatea și asigurând suportul de specialitate pentru un număr mult mai mare de procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști.  Numărul mare de dosare de soluționat (5.279 dosare la 31.08.2020) presupune o durată semnificativă de timp necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor și a evidențelor întocmite la nivelul serviciilor și secțiilor din structura centrală și la nivelul serviciilor teritoriale.  Numărul insuficient de grefieri atrage, în mod inevitabil, prelungirea permanentă a programului de lucru, făcând dificilă exercitarea dreptului la concediu de odihnă pentru grefierii în funcție, dar și acoperirea unor situații obiective de lipsă a personalului (boală, evenimente neprevăzute, concedii pentru creșterea copilului etc).

Repartizarea a cel puțin unui grefier la un procuror este cu atât mai necesară în cazul procurorilor întrucât aceștia efectuează urmărire penală proprie, potrivit specificului activității Direcției Naționale Anticorupție, fapt care determină generarea unui volum semnificativ de activitate, mai ales în ceea ce privește redactarea, de către grefieri, a tuturor actelor de procedură specifice acestei faze a procesului penal, rolul acestora fiind, prin urmare, extrem de important. În plus, trebuie luate în considerare cererile din ce în ce mai numeroase, atât din partea avocaților și a părților din dosare, precum și a instanțelor de judecată, de a li se pune la dispoziție dosarul de urmărire penală scanat, în format electronic (unele dosare fiind alcătuite din mai multe volume și peste 2.000 de pagini), în condițiile în care, în prezent, resursa umană este întru totul insuficientă pentru îndeplinirea, în paramentri normali, a acestor activități.  Pornind de la media europeană de 1,4 grefieri la un procuror, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, raportul este de 0,56 grefieri la un procuror și de 0,7 grefieri la un procuror în cadrul Ministerului Public.  Astfel, din cele 50 de posturi de grefieri necesare, 28 de posturi sunt destinate serviciilor teritoriale, câte 2 pentru fiecare dintre acestea, iar 22 de posturi sunt destinate structurii centrale a direcției.

Impactul financiar al acestei măsuri ar fi următorul:

– ofițeri și agenți de poliție judiciară: 90 ofițeri și agenți de poliție judiciară  x 17.601 lei = 1.584.090 lei/lună

– grefieri: 50 grefieri x 9.305 lei = 465.250 lei/lună

Total: 2.049.340 lei/lună

 

Alte articole