Guvernul s-a trezit că nu a bugetat la timp 44 milioane de lei pentru infrastructura sistemului ECRIS V – Componenta 2 Parchete

Exclusivitate

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică luni, 15 aprilie 2024, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024.  Este vorba de o solicitare de suplimentare a bugetului Ministerului Public cu suma de 43.950 mii lei, justificată de faptul că, prin Legea  bugetului de stat pe anul 2024, Ministerului Public nu i-au fost aprobate creditele de angajament și creditele bugetare  solicitate pentru proiectul ,,Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor – ECRIS V – SIPOCA 871 MySMIS 14.2520”, deși acestea au fost cerute.

Proiectul ,,Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor – ECRIS V – SIPOCA 871 MySMIS 14.2520” a fost demarat de Ministerul Justiției în 10 februarie 2021 și este finanțat prin intermediul asistenței comunitare nerambursabile asigurate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă (POCA). În vederea operaționalizării sistemului ECRIS, beneficiarii proiectului trebuie să asigure, pe lângă dezvoltarea propriu zisă a aplicației, și infrastructura IT (hardware și software) necesară pentru punerea în funcțiune a noului sistem, prin contracte de achiziții publice separate de contractul de dezvoltare a sistemului. Operaționalizarea ECRIS V reprezintă și unul dintre obiectivele PNRR, acesta fiind elementul central al Investiției 4 ,,Digitalizarea sistemului judiciar” din cadrul componentei 7 ,,Transformare digitală” – Jalonul 164, termenul maxim de finalizare fiind până în decembrie 2025, sub toate componentele sale (instanțe, parchete) aflate în interdependență. Astfel, costurile totale cu infrastructura IT și serviciile accesorii, necesare operaționalizării de către Ministerul Public a sistemului ECRIS la nivelul parchetelor, DNA și DIICOT sunt estimate la aprox. 482,94 mil. lei, fără TVA, finanțarea acestor cheltuieli urmând să fie asigurată din bugetul PÎCCJ. Ministerul Public are în vedere realizarea unei singure infrastructuri unitare centralizate la nivelul ordonatorului principal de credite.

Conform acordului de asociere de autorități contractante nr. 280/798/2022, încheiat între Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în scopul organizării și desfășurării procedurii de achiziție publică având ca obiect echipamente hardware și licențe software necesare susținerii sistemului ECRIS V și altor sisteme IT ale sistemului judiciar, precum și asigurării infrastructurii de securitate, inclusiv servicii accesorii (livrare, instalare, instruire utilizatori etc.), pentru realizarea achizițiilor subsecvente pentru infrastructura sistemului ECRIS V – Componenta 2 Parchete este necesar un buget minim de 43.950 mii lei.  Începând cu anul 2024, Proiectul „ECRIS” a intrat sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, fiind  declarat proiect nefinalizat.  Ca urmare, potrivit prevederilor O.U.G nr. 36/2023, cheltuielile care vor fi efectuate de PÎCCJ, în calitate de beneficiar, după data de 31 decembrie 2023, pentru implementarea și operaționalizarea proiectului „ECRIS V” se suportă din bugetul propriu al Ministerului Public reprezentând cheltuieli neeligibile.  Prij urmare, cei 43.950 mii lei credite de angajament si credite bugetare sunt destinați asigurării finanțării cheltuielilor cu implementarea și operaționalizarea proiectului ECRIS V, finanțat din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie