Guvernul nu susține proiectul legislativ al unor parlamentari PSD de renunțare la certificatul de atestare a edificării unei construcții

Exclusivitate

Guvernul României a anunțat săptămâna trecută că nu susține adoptarea proiectului de lege pentru modificarea art.37 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, provenit dintr-o inițiativă legislativă a deputatului PSD Eugen Bejinariu, împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp.129/2024, Plx. 327/2024). Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatelor (1) și (3) ale art.37 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară să se facă în baza autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în loc de certificat de atestare, așa cum e prevăzut în prezent.

Conform art. 37 din Legea nr. 7/1996, dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară, în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire, că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale. În situațiile în care legea nu mai permite efectuarea unui control și sancționarea construirii fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, termenul de prescriptie fiind împlinit, termen sancționatoriu pentru inacțiunea autorităților responsabile cu controlul și disciplina în construcții, legiuitorul a prevăzut posibilitatea înscrierii în cartea funciară a construcțiilor pe baza acestui certificat de edificare, exclusiv în situația în care un set complex de expertize pe cerințele fundamentale de calitate în construcții prevăzute de Legea nr. 10/19951 la art. 5 alin. (12) și privitor la respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare, confirmă respectarea, din punct de vedere tehnic, a cerințelor urbanistice și constructive. Prin urmare, certificatul de atestare este fundamentat, după caz, fie de autorizația de construire și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fie, pentru situația descrisă mai sus, de concluziile expertizelor tehnice pentru toate cerințele fundamentale aplicabile respectivelor construcții și cele privind respectarea reglementărilor urbanistice.

Certificatul de atestare a edificării apare în mai multe acte normative ca act administrativ distinct, nu doar în Legea nr. 7/1996. În concluzie,  eliminarea prevederilor referitoare la certificatul de atestare a edificării din Legea nr. 7/1996 va avea consecințe extinse asupra întregului cadru legislativ asociat domeniului cadastrului. Această acțiune va conduce la eliminarea tuturor prevederilor din legislația secundară care se referă la acest certificat, inclusiv cele cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. Prin urmare, eliminarea prevederilor din Legea nr. 7/1996 va afecta întregul sistem de reglementare asociat procesului de înscriere în evidențele de cadastru carte funciară, având un impact semnificativ asupra modului în care sunt gestionate și administrate edificările în conformitate cu legislația. Acest lucru ar putea genera confuzie și incertitudine în procesul de înregistrare a edificărilor, afectând astfel întreaga sferă a construcțiilor și a dreptului de proprietate.

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie