Justnews.ro

Deputatul USR Oana Murariu, alături de un grup de 40 de parlamentari USR, a depus o propunere legislativă (Bp.347/2022, Plx. 694/2022) pentru modificarea art. 25 alin. (1) și art.32 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare reducerea cotei procentuale din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară reținut de birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile și virat lunar în contul Ministerului Justiției – Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, de la 10%, cât este în prezent, la 1%.

Guvernul a anunțat în această săptămână că nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată de parlamentarii USR. Executivul a explicat că, până în prezent, sumele reținute s-au utilizat atât pentru desfăşurarea activității de expertiză tehnică judiciară, cât și pentru desfășurarea activității aparatului propriu și a instanţelor judecătorești. În plus, în cursul anului 2022 va fi întocmită documentația necesară achiziţionării aplicației informatice pentru tot sistemul judiciar, menită să îmbunătățească activitatea curentă a birourilor locale pentru expertize tehnice judiciare. Costul achiziției nu poate fi cuantificat la acest moment, dar va avea impact asupra bugetului Ministerului Justiției.

În ceea ce priveşte impactul soluţiei propuse prin inițiativa legislativă, respectiv scăderea cotei reținute din onorariul stabilit pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare de la 10% la 1%, acest lucru ar diminua semnificativ veniturile bugetului Ministerului Justiţiei (de exemplu, raportat la încasările din anul 2021, veniturile încasate s-ar diminua de la 6.530.258,01 lei la 653.025 lei), fiind, astfel, diminuată atât finanțarea cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii de expertiză tehnică judiciară, cât și pentru desfășurarea activității instanțelor judecătorești, a mai explicat Executivul.  Mai mult, reducerea de 10 ori a cuantumului actual al cotei reținute din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară este de natură a afecta îndeplinirea de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei a atribuţiilor sale legale, în contextul în care expertiza tehnică judiciară prezintă o importanţă deosebită în lămurirea situațiilor/împrejurărilor de fapt de natură tehnică în cauzele aflate pe rolul organelor judiciare.

Alte articole