Ghinion pentru un consilier județean PNL, numit în funcție de câteva luni: a pierdut definitiv un proces cu Agenția de Integritate

Exclusivitate

Ursu Titinel era până în octombrie 2023 consilier local din partea PNL în cadrul Consiliului Local al comunei Fălciu, Jud. Vaslui. În 17 octombrie 2023, el a depus jurământul în plenul ședinței ordinare a Consiliului Județean (CJ) Vaslui, după ce, la alegerile locale din 2020, Titinel Ursu fusese înscris pe lista supleanților Partidului Național Liberal pentru funcția de consilier județean.

Numai că, dacă va candida, Ursu Titinel se va confrunta la viitoarele alegeri locale cu o problemă, de vreme ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În octombrie 2021, ANI a constatat că Ursu Titinel s-a aflat în conflict de interese administrativ,  întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea H.C.L. din data de 27 ianuarie 2020 privind aprobarea concesionării prin licitație a unui teren extravilan în suprafață de 27,10 ha aparținând domeniului privat al comunei Fălciu. În temeiul acestei hotărâri a fost derulată procedura de licitație, iar unicul ofertant, respectiv societatea comercială al cărei administrator unic este persoana evaluată și în cadrul căreia deține și calitatea de asociat împreună cu fratele său a fost declarată câștigătoare. La data de 27 aprilie 2020 persoana evaluată a semnat (în calitate de reprezentant al societății) contractul de concesiune încheiat cu Primăria com. Fălciu (în calitate de concedent) având ca obiect folosința suprafeței agricole pe durata a 5 ani, în temeiul căruia societatea a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma de 885.973, 48 Lei. Până la data de 27 ianuarie 2020, societatea comercială a depus cereri unice de plată (aferente campaniilor 2007 – 2019) în baza cărora a fost încasată de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma totală de 5.914.809,64 Lei.

Ursu Titinel a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și c) și alin. (2)-(5) din O.U.G.   nr. 57/2019, potrivit cărora:

  • „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
  • a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
  • c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri.
  • d) o altă autoritate din care face parte;
  • f) asociație sau fundație din care face parte
  • (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
  • (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
  • (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  • (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”;

Ursu Titinel a atacat raportul de evaluare al ANI în instanța de contencios administrativ al Curții de Apel Iași care, la data de 23 mai 2022, a decis să respingă cererea sa ca neîntemeiată. Reprezentantul PNL în CJ Vaslui a atacat în zadar soluția cu recurs la instanța supremă:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul formulat de reclamantul Ursu Titinel împotriva Sentinţei nr. 65/2022 din 23 mai 2022 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă, astăzi, 6 februarie 2024.

Potrivit legislației, „persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

 

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie