Furnizorul de semințe și pesticide Monsanto va obține 30 milioane de lei de la ANAF, care a soluționat cu întârziere două deconturi de TVA

Exclusivitate

Monsanto Romania SRL este o companie axată pe afaceri cu seminţe hibride pentru porumb, rapiţă ori soia şi pe distribuţia de pesticide. Asociatul unic al firmei Monsanto Romania SRL este gigantul german din industria farma și chimică Bayer, care a cumpărat producătorul american Monsanto cu 62,5 de miliarde de dolari, printr-o tranzacție finalizată în anul 2018. Monsanto Romania SRL a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri netă de peste 730 milioane de lei, cu circa o treime mai mare decât cea obţinută în anul 2021. Firma, cu 75 de angajați, a raportat pentru 2022 un profit de peste 35 milioane de lei.

În toamna anului 2020, Monsanto Romania SRL a depus, la Curtea de Apel București – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, o cerere de chemare în judecată a pârâtei Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), solicitând instanței anularea Deciziei DGAMC de respingere a cererii de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. 19588/ev3/05.05.2020, recunoaşterea dreptului societăţii de a beneficia de dobânzi în valoare totală de 33.161.103 lei ca urmare a soluţionării cu întârziere a deconturilor de TVA nr. 48455539/25.03.2014 şi nr. 152804838/25.09.2018, obligarea DGAMC la achitarea efectivă către societate a sumei respective, precum și plata cheltuielilor de judecată. În motivarea consemnată de rejust.ro, reclamanta Monsanto Romania SRL a arătat, în esenţă, că cele două deconturi de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare au fost soluţionate cu depăşirea termenului legal de 45 de zile de la înregistrare, astfel că rambursarea sumelor cuvenite s-a realizat cu întârziere, apreciind prin urmare că este îndreptăţită la dobânzi. Reclamanta a anexat cererii un set de înscrisuri, respectiv decizia contestată, cererea de acordare a dobânzilor adresată organului fiscal, documentaţia invocată în susţinerea acesteia, jurisprudenţă CJUE.

În ianuarie 2022, instanța de fond a pronunțat o primă soluție în acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Anulează Decizia DGAMC de respingere a cererii de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de rambursat de la buget nr. 19588/ev3/05.05.2020. Obligă pârâta să acorde reclamantei dobânzi în sumă de 30.735.291 lei pentru soluţionarea cu întârziere a decontului de TVA nr. 48455539/25.03.2014 şi în sumă de 2.592.640 lei pentru soluţionarea cu întârziere a decontului de TVA nr. 152804838/25.09.2018. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în sumă totală de 11.350 lei, cu aplicarea art. 451 alin. 2 şi 3 C.pr.civ. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 28.01.2022, în condiţiile art. 402 teza finală C.pr.civ.

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a atacat sentința cu recurs la instanța supremă, care a fost soluționat recent de judecătorii ÎCCJ, tot în favoarea reclamantei Monsanto Romania SRL:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul formulat de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva Încheierilor de şedinţă din 5 februarie 2021 şi 14 ianuarie 2022, ale Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Admite recursul formulat de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva Sentinţei civile nr.121 din 28 ianuarie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare: Respinge acţiunea formulată de reclamanta Monsanto Romania SRL, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru suma de 362504 lei reprezentând dobânzi pentru soluţionarea cu întârziere a decontului de TVA nr. 152804838 din 25.09.2018, ca neîntemeiată. Menţine în rest sentinţa atacată. Obligă recurenta-pârâtă Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili la plata către intimata-reclamantă Monsanto Romania SRL a sumei de 10000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 453 alin. 1 şi 2 şi art. 451 alin.2 Cod procedură civilă. Definitivă. Pronunţată astăzi, 4 aprilie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie