Federația Română de Sport Columbofil nu a putut fi dizolvată pe cale judecătorească

Exclusivitate

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată în februarie 2021, petentul Ministerul Tineretului şi Sportului, în contradictoriu cu pârâta Federaţia Română de Sport Columbofil (FRSC) a solicitat instanţei să dispună dizolvarea FRSC şi numirea unui lichidator potrivit dispozițiilor art. 61 alin. 1 din OG 26/2000.

În motivarea cererii, MTS a precizat că prin OMTS nr. 5225/16.08.2012 s-a abrogat OMTS nr. 2135/19.11.2009 privind recunoaşterea sportului columbofil în România. În consecinţă, de la data intrarii în vigoare a OMTS nr.5225/16.08.2012 ramura Sport Columbofil nu ar mai fi recunoscută în România și deci scopul FRSC ar fi devenit ilicit.

FRSC a replicat, în întâmpinare, că reclamanta, la momentul la care a constatat faptul că scopul FRSC a devenit ilicit, avea posibilitatea legală, conferită de dispozițiile art. 48 din legea nr. 69/2000, de a parcurge pașii necesari în vederea revocării recunoaşterii funcţionării structurii sportive, respectiv suspendarea temporară a Certificatului de identitate Sportivă sau Radierea din Registrul Sportiv si de abia uterior sesizarea instanţei de judecată în vederea dizolvării personalității juridice a structurii sportive, întrucât reclamanta nu are competente legale să dispună încetarea personalităţii juridice.

În litigiu au intervenit alte două asociații, Federaţia Naţională a Crescătorilor de Porumbei din România  și Uniunea Federatiilor Columbofilă din România, care au formulat cerere de intervenţie accesorie în susţinerea cererii formulate de Ministerul Tineretului si Sportului.

În aprilie 2022, instanța la care a ajuns dosarul – Tribunalul Ilfov – a decis să respingă acțiunea ca neîntemeiată. Judecătorul a observat că pârâta a dobândit personalitate juridică prin încheierea pronunţată la data de 08.04.2010 de către Tribunalul Bucureşti, scopul principal al asociaţiei fiind acela de administrare şi coordonare a activităţii ramurii sportive de sport columbofil pe teritoriul României.

MTS a invocat ca motive de dizolvare de drept a Federaţiei Române de Sport Columbofil: a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

Analizând cererea formulată de reclamantă prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale menţionate, instanţa a constatat că aceasta este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveşte primul motiv invocat pentru dizolvare, tribunalul a arătat că abrogarea Ordinului nr.2135/19.11.2009 privind recunoaşterea ramurii sportive a sportului columbofil nu a făcut ca scopul sau activitatea federaţiei să devină ilicită sau contrară ordinii publice. Sub acest aspect, tribunalul constată că o fapta este ilicită în cazul în care conduita în cauză este contrară legii, iar activitatea FRSC nefiind una interzisă de lege, nu se poate conduce în mod automat la concluzia că activitatea desfăşurată de către aceasta, în ansamblul său, este ilicită astfel încât să se impună dizolvarea acesteia. De asemenea, în ceea ce priveşte noţiunea de ordine publică, reclamanta MTS nu a făcut dovada că activitatea ce reprezintă scopul FRSC ar fi contrară ordinii publice, neintrând astfel în sfera de aplicare a acestui articol. Cel de-al doilea motiv de dizolvare invocat de reclamantă, respectiv acela că asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit, nu a fost dovedit în cauză, așa că nu a reieșit, din materialul probator administrat, faptul că asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

Ulterior, MTS a formulat apel, iar Curtea de Apel București, la rândul său, a decis că acesta este nefondat, FRSC urmând să primească 1.200 de lei cheltuieli de judecată. Soluția Curții de Apel București este definitivă.

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie