Elan Schwartzenberg-Camelia Șucu, o prietenie de 20 de ani încheiată în sala de judecată din cauza banilor

Exclusivitate

Înalta Curte de Casație și Justiție a pus capăt miercuri, 21 octombrie, unei dispute în instanță legată de o pretinsă datorie pe care femeia de afaceri Camelia Șucu ar fi avut-o față de omul de afaceri Elan (Emilian) Schwartzenberg.

Detalii soluţie: Respinge ca nefondate recursurile declarate de recurentul-reclamant Schwartzenberg Emilian şi de recurenta-pârâtă Şucu Camelia împotriva deciziei civile nr. 1471A/02.10.2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Definitivă.

O prietenie de 20 de ani

În motivarea cererii pe care a adresat-o instanței de fond în 2016, cînd a început procesul, reclamantul Emilian Schwartzenberg  a arătat că se cunoaște cu pârâta Camelia Șucu de aproximativ 20 de ani, perioadă în care au dezvoltat diverse afaceri. Între cele părți s-au legat relații de prietenie, iar pe acest fond reclamantul i-a acordat pârâtei un împrumut de 250.000 Euro, pe care aceasta i l-a restituit. În baza acestei relații de încredere dintre părți, în perioada 2008 – 2010, reclamantul susține că și-a manifestat interesul de a se asocia cu pârâta într-o serie de afaceri comerciale ale acesteia, derulate prin Societățile Class Băneasa Residențial SRL și Piața de Gros Administrare SRL. Reclamantul i-ar fi transferat pârâtei suma de 2.770.000 Euro prin două societăți comerciale aflate sub controlul său, AGLOOKIK ENTERPRISES LIMITED ŞI MELICI MANAGEMENT INC.

Transferul banilor s-a făcut chiar înainte de a se încheia vreun înscris, sumele au fost alocate derulării afacerilor comerciale ale celor două firme și urma ca pârâta să-i transfere, la rândul său, o anumită cotă din capitalul social al celor două societăți, Class Băneasa Residențial SRL și Piața de Gros Administrare SRL. Reclamantul a mai arătat că între părți s-a încheiat o convenție valabilă(negotium) chiar dacă aceasta nu a fost reflectată printr-un înscris(instrumentum) recunoscut de ambele părți.  Ulterior, pârâta ar fi refuzat transferul părților sociale către el, dar și restituirea sumei de bani transferată societăților acesteia. La rîndul său, reclamantul a spus că toate transferurile bancare, în sumă totală de 2.770.000 euro, primite de pârâtă în perioada 2008 – 2010 prin intermediul celor două societăți, au fost efectuate în numele și pe seama lui, sub al cărui control se află aceste societăți, AGLOOKIK ENTERPRISES LIMITED ŞI MELICI MANAGEMENT INC.

2,77 milioane de euro primiți de Camelia Șucu

Tribunalul a constatat că, în perioada 2008 – 2010, au fost efectuate următoarele transferuri bancare în contul pârâtei Camelia Șucu din conturile celor două societăți:

  • suma de 400.000 Euro a fost transferată în contul pârâtei la data de 14.01.2008, având mențiunea de „onorarii”;
  • suma de 435.000 Euro a fost transferată în contul pârâtei la data de 29.02.2008, având mențiunea de „împrumut personal pe 3 ani”;
  • suma de 800.000 Euro a fost transferată în contul pârâtei la data de 03.05.2010, având mențiunea „SHA”;
  • suma de 335.000 Euro a fost transferată în contul pârâtei la data de 15.01.2019, având mențiunea „împrumut”;
  • suma de 400.000 Euro a fost transferată în contul pârâtei la data de 24.08.2010, având mențiunea „tranșa a doua pentru Piața de Gros”;
  • suma de 200.000 Eur a fost transferată în contul pârâtei la data de 22.11.2010, având mențiunea „Piața de Gros”;
  • suma de 200.000 Eur a fost transferată în contul pârâtei la data de 07.12.2010, având mențiunea „Plată finală pentru Piața de Gros, achiziție teren”.
Afacere din vorbe, dar fără contract scris între părți

Tribunalul a reținut faptul că între părți au existat, în mod evident, discuții cu privire la o posibilă colaborare, chiar și reclamanta recunoscând la interogatoriu acest aspect, însă acestea nu s-au materializat într-o convenție, oferta neîntâlnindu-se cu acceptarea, neexistând un acord de voință, neputându-se stabili cu certitudine nici un eventual obiect al convenției, transfer de părți sociale, procent sau număr de părți sociale și nici din ce firmă, Class Băneasa Rezidențial sau Piața de Gros.  În consecință, tribunalul a reținut faptul că între reclamant și pârâtă nu s-a încheiat nicio convenție, reclamantul nefăcând dovada acestor raporturi contractuale, deși avea sarcina acestei probe, conform art.149 din Codul de procedură civilă.

Plățile către Camelia Șucu nu s-au făcut în numele lui Elan Schwartzenberg

Reclamantul nu a dovedit efectuarea vreunei plăți către pârâtă de către el însuși, și nici faptul că plățile la care se referă cererea de chemare în judecată au fost făcute în numele său. În mod corect, analizând mențiunile din cuprinsul ordinelor de plată menționate, instanța de fond a constatat că nu există nicio referire la implicarea în operațiune a unei alte persoane în afară de plătitor și beneficiarul sumelor transferate. De asemenea, judecătorii au constatat că niciuna dintre probele administrate în dosar nu dovedește că plățile s-au făcut în numele reclamantului. Înscrisurile depuse nu duc la altă concluzie, transferurile bancare fiind făcute de anumite persoane juridice, fără a exista o convenție încheiată între părți. Iar în ceea ce privește recunoașterile pârâtei,  ea nu menționează expres că vrea să restituie banii, ci doar că a primit niște bani.

Verdictul judecătorilor

Judecătorii Tribunalului București au pronunțat pe 20.07.2018 sentința în acest dosar:

Solutia pe scurt: Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului. Respinge cererea de chemare în judecată ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei în ceea ce privește suma de 335.000 Eur transferată în contul Class Băneasa Residential în data de 15.01.2009 de către Melici Management Inc. Respinge cererea de intervenție forțată pentru suma de 335.000 Eur ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune. Respinge intervenția forțată ca prescrisă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţata în şedinţa publica, azi, 20.07.2018.
Document: Hotarâre  2308/2018  20.07.2018

Nici judecătorii de la Curtea de Apel București nu au fost convinși de avocații reclamantului Schwartzenberg Emilian:

Solutia pe scurt:   I. Admite excepţia lipsei de obiect a cererii de apel formulate de apelantul-reclamant Schwartzenberg Emilian în ceea ce priveşte solicitarea de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantului. Admite excepţia lipsei de interes a cererii de apel formulate de apelantul-reclamant Schwartzenberg Emilian în ceea ce priveşte soluţia asupra cererii de intervenţie. Respinge ca lipsit de obiect apelul declarat de apelantul-reclamant Schwartzenberg Emilian în ceea ce priveşte solicitarea de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantului. Respinge ca lipsit de interes apelul formulat de apelantul-reclamant Schwartzenberg Emilian în ceea ce priveşte soluţia asupra cererii de intervenţie. Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul-reclamant Schwartzenberg Emilian împotriva încheierii din 09.02.2018 şi împotriva sentinţei, în ceea ce priveşte soluţia asupra cererii principale. II. Admite excepţia lipsei de interes a apelului formulat de apelanta-pârâtă Şucu Camelia împotriva considerentelor sentinţei. Respinge apelul formulat de apelanta-pârâtă Şucu Camelia ca lipsit de interes. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la CAB- secţia a VI-a Civilă Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.10.2019.
Document: Hotarâre  1471/2019  02.10.2019

Elan Schwartzenberg a fost apărat în această dispută de SCPA „Firon Bar-Nir” din București, iar Camelia Șucu de SCA „Leaua & Asociații” din București.

 

 

spot_img

Articole recente

Tribunalul Dolj, așteptat să decidă asupra cererii de liberare condiționată a fiului unei judecătoare de la Gorj, care, băut fiind, a omorât cu mașina...

Tribunalul Dolj este așteptat vineri, 29 septembrie 2023, să decidă asupra cererii de liberare condiționată a fiului judecătoarei Elena...

Mai multe articole din aceeași categorie