După un prim eșec, se așteaptă din nou oferte de închiriere a unui imobil pentru Judecătoria Huși

Exclusivitate

Tribunalul Vaslui a demarat din nou  procedura de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității Judecătoriei Huși.  Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este – cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.02.2024, ora 12.00, la Registratura Tribunalului Vaslui, din Strada Ştefan cel Mare, nr. 54, mun. Vaslui, jud. Vaslui. Perioada de valabilitate a ofertelor – 180 de zile, cu posibilitatea prelungirii. Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 36 luni, cu posibilitatea prelungirii.

Ce caracteristici ar trebui să aibă imobilul

 • Să fie situat în Municipiul Huşi.
 • Imobilul trebuie să dispună de deschidere/acces la stradă.
 • Suprafaţa de teren aferentă clădirii de închiriat să includă şi spaţiu (teren) de parcare oferit gratuit pentru minim 10 autoturisme.
 • Suprafaţa utilă: S.u. = 741 mp (+/- 15%).
 • Să fie disponibil spre închiriere la 6 luni de la data semnării contractului, cu posibilitate de prelungire dar nu mai mult de 01.09.2024 (acest termen poate fi prelungit de comun acord).
 • Să se acorde o perioadă de graţie de o lună, după intrarea în vigoare a contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea ocupării spaţiului şi mutării.
 • Să se acorde o perioadă de graţie de o lună, după încetarea contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea eliberării spaţiului şi mutării.
 • Închirierea exclusivă a întregii clădiri, fiind exclusă coabitarea. Se poate închiria parţial o clădire cu anumite condiții.
 • Construcţia trebuie să aibă încăperi amenajate sau care pot fi amenajate la solicitarea autorităţii contractante pentru birouri, pentru lucrul cu publicul, spaţiul de arhivare, săli de şedinţă, etc., cu acordul proprietarului, pe cheltuiala acestuia.
 • Holurile să asigure o bună deplasare a personalului în clădire.
 • Compartimentările definitive ale spaţiului ofertat şi reţelele speciale (telefonie, reţea LAN, prize, sistem supraveghere video, etc.) se vor face de comun acord cu autoritatea contractantă înainte de încheierea contractului.
 • Spaţiul de închiriat să fie igienizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la exterior şi interior, să aibă în dotare grupuri sanitare, să fie racordat la reţele de energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale – în cazul în care încălzirea se face cu centrală termică proprie (autorizată ISCIR) cu combustibil gazos.
 • Să se asigure cablaj pentru telefonie fixă pentru un număr de 20 posturi telefonice.
 • Să se asigure reţea de intranet (LAN) pentru un număr de aproximativ 25 de calculatoare şi 25 de imprimante, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic.
 • Să se asigure un număr suficient de prize, în toate încăperile, pentru toţi consumatorii electrici.
 • Să se asigure sistem de supraveghere video interior şi exterior, în zonele indicate de autoritatea contractantă, în fucţie de configuraţia şi destinaţia spaţiilor (aproximativ 20 camere video, server). Să se asigure sistem de detecţie a efracţiei.
 • Imobilul trebuie să deţină autorizaţie de securitate la incendiu, care să certifice realizarea măsurilor de securitate la incendiu la construcţie. Imobilul trebuie să fie dotat cu sistem de detecţie automată a incendiilor şi cu reţea de hidranţi de incendiu exteriori şi interiori.
 • Să se asigure acces în clădire separat pentru persoanele private de libertate, spre camerele de arest, care vor comunica cu sala de şedinţă penal.
 • Clădirea trebuie să fie dotată, conform legislaţiei în vigoare, cu rampe de acces, platforme, indicatoare şi toalete echipate pentru persoanele cu dizabilităţi.
 • Căile de evacuare trebuie să respecte cerinţele normativelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi/sau normativelor sau normelor antiseismice.
 • Asigurarea de lifturi de persoane, acolo unde este cazul.
 • Puterea electrică simultană a imobilului să fie de cel puţin 50 Kw/h.
 • Imobilul trebuie să dispună de instalaţie de climatizare (aer cald/rece) în stare bună de funcţionare, cu posibilitatea reglării temperaturii (obligatoriu în sălile de şedinţă şi camera serverelor).

Informații suplimentare, la sediul Tribunalului Vaslui, persoană de contact consilier ing. Robert Ghinea, tel 0235311032 int 252, Solicitare scrisă pe e-mail la adresa robert.ghinea@just.ro

Este pentru a doua oară când Tribunalul Vaslui a inițiat o procedură de achiziție publică a unor servicii de inchiriere a unui imobil pentru Judecătoria Huși. La precedenta procedură s-a înscris un singur ofertant, dar oferta acestuia a fost declarată neconformă de comisia de evaluare.

Judecătoria Huși se află pe lista instituțiilor ce beneficiază de finanțare de la bugetul de stat pentru modernizare și reabilitare, precum și dotare cu toate cele necesare în plan logistic.

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie