După ce a pierdut la fond, Bobby Păunescu încearcă la apel să suspende, prin ordonanță președințială, efectele contractului prin care a cedat controlul EVZ și Capital

Exclusivitate

La Curtea de Apel București este programat joi, 20 iunie, al doilea termen de judecată al unui proces în care omul de afaceri Bobby Păunescu se judecă cu jurnalistul și afaceristul Dan Andronic în legătură cu controlul asupra societății Editura Evenimentul și Capital SRL, ce editează publicațiile EVZ și Capital.

La sfârșitul lunii martie anul acesta, reclamantul Bobby Păunescu, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, a solicitat, pe calea ordonanţei preşedinţiale, în contradictoriu cu intimaţii Dan Cătălin Andronic, SC Editura Evenimentul şi Capital SRL precum şi Oficiul Registrul Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Bucureşti:

  • suspendarea efectelor Contractului de vânzare-cumpărare părți sociale din data de 15.11.2011, având în vedere caracterul ilicit şi imoral al cauzei ce a stat la baza actului juridic,
  • suspendarea dreptului de vot al pârâtului Dan Cătălin Andronic în cadrul Adunării Generale a Asociaților societății Editura Evenimentul și Capital SRL, cu privire la cele 13 părți sociale, reprezentând 65% din capitalul social, până la pronunțarea unei hotărâri definitive în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti având ca obiect constatarea nulităţii absolute a Contractului de vânzare- cumpărare părţi sociale din data de 15.11.2011 şi repunerea părţilor sociale în situaţia anterioară încheierii acestei convenţii,
  • obligarea societăţii la înregistrarea în registrul asociaţilor a subsemnatului în calitate de asociat şi proprietar al unui număr de 13 părţi sociale, reprezentând 65% din capitalul social
  • obligarea ORC la înregistrarea calităţii reclamantului ca asociat al societăţii şi proprietar al unui număr de 13 părţi sociale reprezentând 65% din capitalul social.

La circa două săptămâni de la demararea procesului, Tribunalul București a pronunțat soluția în dosar:

  • Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei Editura Evenimentul şi Capital SRL precum şi a pârâtului ORCT Bucureşti. Respinge cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 16.04.2024.

În motivarea soluției, consemnată de rejust.ro, instanța a menționat că pentru admiterea unei cereri de chemare în judecată formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale trebuie verificată îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate specifice acestei proceduri, şi anume: vremelnicia, neprejudecarea fondului, urgenţa şi aparenţa dreptului invocat. Deoarece aceste condiții de admisibilitate (necesare pentru admitere) a ordonanței președințiale trebuie întrunite cumulativ, în ipoteza în care se constată că una dintre ele nu se verifică, este superfluă analizarea celorlalte condiții.

În speța de față, Tribunalul a subliniat că cerința urgenței nu este îndeplinită. Astfel, în justificarea urgenţei, reclamantul a arătat că măsura este necesară pentru apărarea/păstrarea reputației reclamantului, care a fost atras (în calitate de martor) într-un dosar penal în care inculpaţi au fost Elena Udrea și Dan Andronic legat de săvârşirea de către aceştia a infracțiunilor de trafic de influență, spălarea banilor, mărturie mincinoasă şi pentru preîntâmpinarea unor pagube iminente, atât materiale, cât și de imagine, în patrimoniul societății Editura Evenimentul şi Capital SRL. În opinia reclamantului, condiţia urgenţei era justificată și de necesitatea deblocării activităţii la nivel decizional şi executiv pentru salvgardarea intereselor societății care este captivă şi slujeşte intereselor politice ale persoanelor care conduc societatea fără drept, indicând prin concluziile scrise un număr de 7 jurnalişti care au ales să părăsească postul editorial acuzând o politică editorială politizată. Cu privire la aceste aspecte, instanţa a constatat că reclamantul, asociat minoritar al societăţii, nu a prezentat instanţei niciun indiciu cu privire la un blocaj la nivel decizional al societăţii, aspect asupra căruia oricum instanţa conchide că acesta avea la îndemână alte remedii juridice, sau cu privire la motivul pentru care jurnaliştii de care face vorbire că au părăsit postul editorial, aspect asupra căruia oricum instanţa apreciază că nu se încadrează în noţiunea de pagubă iminentă care nu s-ar putea repara. În concluzie, instanţa apreciază că cerinţa urgenţei trebuie să rezulte în mod concret, nefiind suficient prezentarea unui prejudiciu în termeni generali, în absența unor circumstanțe concrete din care să rezulte caracterul ireparabil al acestuia.

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie