Cum va putea obține Siveco România SA aproape 2 milioane de lei de la Ministerul Fondurilor Europene pentru un contract neonorat

Exclusivitate

Siveco Romania SA a dat în judecată Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru că nu a semnat un contract de achiziție publică privind implementarea unui sistem informatic integrat în vederea arhivării și gestionării documentelor existente la nivelul MFE.

Istoricul diferendului

Operatorul economic, reprezentat de asocierea condusă de Siveco România, a fost declarat câștigător al procedurii de achiziție publică, la data de 16.03.2015. Procedura de licitație a fost lansată la 02.02.2014, dar, după declararea câștigătorului, a urmat un val de contestații, care s-au finalizat abia în octombrie 2015. Ministerul Fondurilor Europene a transmis abia la data de 29.12.2015 prin email un proiect de contract (draft) fără semnătură și ștampilă, având termen de implementare 31.12.2015 ( două zile de la semnare). În martie 14.03.2016, Ministerul Fondurilor Europene informează Siveco Romania SA că refuză încheierea si semnarea contractului, invocând faptul ca „după data de 31.12.2015 nu se mai pot încheia contracte aferente programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 deoarece cheltuielile din fonduri externe nerambursabile sunt eligibile pana la data de 31.12.2015”.

Pretențiile Siveco România SA

Siveco Romania SA vrea obligarea pârâtului, în calitate de autoritate contractantă, la repararea prejudiciului și obligarea la plata sumei de 1.406.327 lei reprezentând profitul nerealizat, ca urmare a acțiunilor acestuia de a împiedica implementarea contractului de achiziție publică. De asemenea, Siveco România SA a solicitat obligarea MFE la plata sumei de 113.404 lei, reprezentând cheltuielile suportate cu elaborarea ofertei și obligarea paratului la plata sumei de 302.580,43 lei reprezentând cheltuieli efectuate în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, reprezentând servicii de asistență juridică, reprezentare judiciară și consultanță juridică.

Hotărârile judecătorilor

În 5.05.2019, Tribunalul București a pronunțat următoarea hotărîre în acest caz:

Respinge excepţiile autorităţii de lucru judecat invocate în cauză. Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Respinge acţiunea formulată ca prescrisă. Cu recurs în 10 zile de la comunicare, recursul urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a II-a CAF.

Siveco România SA a atacat cu recurs, iar disputa a ajuns la Curtea de Apel București, care, vineri, 24 iulie 2020, a emis următoarea soluție:

Soluția pe scurt: Admite cererea de probe formulată de reclamantă. Încuviinţează pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, atât în faţa instanţei de fond, cât şi în faţa instanţei de recurs, proba cu expertiza tehnică în specialitatea contabilitate, având ca obiective: Stabilirea, prin raportare la costurile practicate de societatea SIVECO ROMÂNIA SA în proiecte similare, a profitului ce îi revenea în raport de valoarea ofertei declarată câştigătoare şi prin raportare la media marjei de profit a societăţii pe ultimii 3 (trei) ani anteriori depunerii ofertei; Stabilirea costului cu forţa de muncă angajată pentru elaborarea ofertei, pe baza situaţiilor alocării resursei umane în cadrul societăţii, încuviinţează pentru reclamantă participarea unui expert parte la efectuarea expertizei contabilitate. Admite în parte cererea de probe formulată de pârât. încuviinţează pentru pârât proba cu înscrisuri, respectiv toate contractele de asistenţă şi reprezentare juridică încheiate între reclamantă şi reprezentantul său convenţional, în integralitate, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în plic închis la dispoziţia instanţei, precum şi un exemplar al aceloraşi contracte în formă anonimizată şi care să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal, la dosarul cauzei. Respinge proba cu înscrisuri solicitată de pârât, cu privire la Acordul de asociere/parteneriat, ca nefiind neutilă cauzei. Prorogă discutarea probei cu expertiză judiciară în domeniul arhivare, până la efectuarea expertizei contabile, încuviinţate în cauză. Definitivă.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 22 octombrie 2020.

foto:publicdomainpictures.net

 

spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie